Asielzoekerscentrum Aalten gaat eind 2017 sluiten

Aalten

Het COA heeft de gemeente Aalten op 26 april geïnformeerd dat de locatie in de gemeente Aalten gaat sluiten. Het COA brengt de totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers dit jaar terug naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017). Dit is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. Er blijven 61 opvanglocaties open en 45 locaties gaan sluiten of zijn al gesloten. Ook wordt de opvangcapaciteit van 18 bestaande locaties teruggebracht. Het COA heeft de gemeente Aalten op 26 april geïnformeerd dat de locatie in de gemeente Aalten ook gaat sluiten.
Op dit moment verblijven er 204 asielzoekers en vergunninghouders in het azc van Aalten, terwijl er een capaciteit is van 369 plaatsen (stand van zaken 26 april 2017). Het COA streeft ernaar om gezinnen met kinderen zoveel mogelijk te verhuizen tijdens de zomervakantie, zodat kinderen het nieuwe schooljaar op een andere school kunnen beginnen.

Uitgangspunten Het COA heeft op 26 april de locatiekeuze gebaseerd op een aantal uitgangspunten die in overleg met betrokken samenwerkingspartners zijn opgesteld. Een evenredige spreiding van locaties over het land is van belang om het asielproces goed te laten verlopen. Spreiding bevordert ook de integratie. Daarnaast is ook flexibiliteit van belang om de opvangcapaciteit in tijden van hogere instroom snel op en af te kunnen schalen. Kwaliteit, duurzaamheid en financiën zijn ook uitgangspunten die zijn meegewogen om tot een zorgvuldige en verantwoorde selectie van locaties te komen. Het COA maakt periodiek de balans op hoe de bezetting zich ontwikkelt. Dat biedt de mogelijkheid om weer tijdig bij te kunnen sturen.

Personele gevolgen Het COA heeft vandaag ook medewerkers geïnformeerd over de personele gevolgen. De komende periode wordt bekeken wat dit concreet voor individuele medewerkers betekent. De ondernemingsraad is nauw betrokken bij de besluitvorming.

Samenwerking gemeente Aalten - COA “We hebben kennis genomen van dit besluit van het COA. We begrijpen dat het COA tot een reductie komt van de capaciteit. Het besluit om een azc te vestigen in onze gemeente Aalten heeft veel impact gehad. De afgelopen jaren is een goed functionerende opvanglocatie tot stand gebracht”, zegt burgemeester Gerritsen. “We hebben altijd op een prettige manier samengewerkt met het COA”. Het COA blijft oog houden voor de inspanningen van omwonenden en andere betrokkenen, zoals de vele vrijwilligers. De gemeente beraadt zich over de consequenties van dit besluit en de toekomst van deze locatie aan de Groot Deunkweg in Aalten.