Talentverbinder aan de slag in Aalten

Aalten

Marga Klompé, Estinea, Figulus Welzijn en de gemeente Aalten gaan onder de noemer ‘Talent’ samenwerken om meer inwoners in Aalten in beweging te krijgen. Op donderdag 30 maart ondertekenen zij een samenwerkingsovereenkomst. Een van de eerste acties vanuit de samenwerking is het werven van een Talentverbinder

De Talentverbinder wordt aangesteld om in Aalten een beweging op gang te brengen. De Talentverbinder gaat op zoek naar de behoeften van inwoners om daar het beweeg- en cultuuraanbod van Aalten op te laten aansluiten. De Talentverbinder richt zich vooral op ouderen en mensen met een beperking, maar legt ook verbinding met scholen, buurten, verenigingen en organisaties. De Talentverbinder start nog voor de zomer, zodat de uitvoering op en rondom scholen kan beginnen in het nieuwe schooljaar 2017/2018.

Talent in Aalten
Sport, bewegen én cultuur is goed voor mensen. Het is gezond, geeft energie en is leuk. De gemeente Aalten wil dat meer inwoners kunnen meedoen en genieten van sport, bewegen en cultuur. Dat zorgt voor vitale en gelukkige inwoners. Dat doet de gemeente in samenwerking met veel partners, waaronder scholen, vanuit het projectplan Talent.