Uw kans: de leden van de Sociale Raad zoeken 3 collega’s!

Aalten

In verband met een vertrek buiten de gemeentegrenzen en de afloop van de zittingsperiode van twee leden is de Sociale Raad, gemeente Aalten, op zoek naar drie nieuwe leden.
De Sociale Raad is een vertegenwoordiging van burgers, die binding hebben met de doelgroepen in het sociale domein. De Sociale Raad heeft als doel de mening van de achterban uit het gehele sociale domein aan het college van burgemeester en wethouders te verwoorden. De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het voorgenomen beleid van het college en de gemeenteraad.

Leden van de Sociale Raad denken actief en kritisch mee in de maandelijkse vergaderingen en in de werkgroepen over de ontwikkelingen binnen het sociale domein. De werkgroepen hebben betrekking op de deelgebieden participatie, jeugd en Wmo.

Van kandidaten wordt gevraagd dat ze woonachtig zijn in de gemeente Aalten, ervaring, kennis en/of affiniteit hebben met tenminste één van de drie deelgebieden en dat zij vanuit algemeen belang kunnen denken. Een lid van de Sociale Raad werkt op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor een kleine vergoeding.Voor meer informatie over de Raad en deze vacature verwijzen we u naar www.socialeraadaalten.nl of naar de secretaris, mevrouw Anne-Marie Bröker, via telefoonnummer 06-47643848.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor maandag 01 mei 2017 richten aan ten aanzien van de secretaris Sociale Raad.