Persberichten

‘Het kan zomaar voor een kind in de buurt zijn’
Er is een groot tekort aan pleeggezinnen, ook in de gemeente Aalten. Net als vorig jaar wordt er tijdens de Week van de Pleegzorg (30 oktober t/m 6 november) via scholen en sportverenigingen extra aandacht gevraagd voor pleegzorg. De nood is echter zo hoog, dat de gemeente Aalten vooruitlopend op de Week van de Pleegzorg nu al een dringende oproep doet aan inwoners na te denken over pleegzorg, onder het motto ‘Het kan zomaar voor een kind in de buurt zijn’.
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Door uiteenlopende redenen kan een kind soms voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor deze kinderen wordt gezocht naar een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Het liefst in hun eigen omgeving, zodat ze hun eigen vriendjes houden en naar hun eigen school of sportclub kunnen gaan.

Deeltijdpleegzorg
Pleegouder ben je voor een paar maanden of een paar jaar, maar het kan ook voor één of twee weekenden in de maand, of een paar dagen in de week zijn. “Veel mensen weten niet dat pleegzorg ook in ‘deeltijd’ mogelijk is”, vertelt wethouder jeugd Hans te Lindert. “Als een kind bijvoorbeeld om het weekend bij een pleeggezin kan verblijven, kan dat voldoende zijn om ervoor te zorgen dat het in het eigen gezin kan blijven wonen. Gemeente Aalten zoekt daarom samen met pleegzorgorganisaties niet alleen pleeggezinnen die tijdelijk of langere tijd een kind - of meerdere kinderen - op willen vangen, ook zogenoemde weekend- en vakantiepleeggezinnen zijn erg welkom.”

Wat doet een pleegouder?
De kinderen of jongeren waar het om gaat, hebben vaak al het nodige meegemaakt. Een pleeggezin biedt hen een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. De opvoedtaak wordt gedeeld met de ouders, ook als een pleegkind tijdelijk of voor langere tijd in een pleeggezin verblijft.

“Goed om te weten is dat je er als pleegouder nooit alleen voor staat. Je kunt altijd rekenen op de persoonlijke begeleiding en ondersteuning van een pleegzorgorganisatie en hulp van de gemeente als dat nodig is”, besluit de wethouder.

Meer weten?
Op www.ikwilpleegouderworden.nl is heel veel informatie te vinden. Regelmatig wordt er in de regio een speciale informatieavond over pleegzorg gehouden. Informatie daarover is ook op de website beschikbaar. Bij vragen over pleegouderschap kan ook contact worden opgenomen met Annemieke Tiemessen, beleidsmedewerker jeugd van de gemeente Aalten via 0543 – 49 33 33.

lees verder

Derk-Jan en Christien te Kiefte maken zich op voor hun tweede reis naar Ndegeya, Oeganda. Ze gaan oogmetingen verrichten bij kinderen. Christien geeft aan: “Tijdens ons eerste bezoek hebben we op verzoek de ogen van ouderen gemeten en zo nodig een bril verstrekt. Deze keer gaan we voor de kinderen!” De vereiste inentingen hebben Derk-Jan en Christien te Kiefte opgehaald, de laatste voorbereidingen worden getroffen. Begin oktober vertrekken ze voor de tweede keer naar Oeganda om oogmetingen te doen. Derk-Jan vertelt: “We hebben twee jaar geleden ons jubileum aangegrepen om iets te doen voor twee goede doelen, één ver weg en één dichtbij. We hebben contact gezocht met de Joanne Foundation en samen kwamen we op het idee om het Eyecare project op te zetten in Ndegeya, Oeganda. We zijn op reis gegaan en hebben oogmetingen verricht bij ouderen.” Christien voegt toe: “De oogzorg is opgestart en nurse Kakande en leerling Michael ondersteunen het project op locatie.”

Er worden veel brillen en monturen gedoneerd voor het project. De Paascollecte in de kerk, die 1500 euro opbracht, is beschikbaar gesteld voor Eyecare in Oeganda. Christien: “Het is zo mooi dat er veel mensen, klanten en andere sponsoren, meedenken en ons helpen! Ook ons team werkt super mee. We gaan ruim 3 weken weg en de winkel is slechts één tot twee dagen per week gesloten in verband met onze reis, verder gaat het werk gewoon door, fijn dat het zo kan!” De apparatuur die nodig is om oogmetingen te doen, onder andere de glaspasdoos, staat al in Oeganda. Aanvullende meetinstrumenten nemen we mee.
“Helma Noordink en collega’s van de Joanne Foundation vertrekken in september naar Oeganda. Zij zullen voor een deel al voorbereidingen treffen voor ons Eyecare project”, aldus Derk-Jan.

De reis en het verblijf bekostigen Derk-Jan en Christien zelf. Christien: “Als we geland zijn moeten we nog 155 kilometer met de auto reizen naar Ndegeya. Dit kan nog een halve dag aan tijd kosten.
Het is fijn om de mensen weer te zien. We gaan aan de slag op scholen. Als kinderen daar slechtziend zijn hebben ze weinig kans op een goede ontwikkeling, hen willen we helpen. Ook een ‘dovenschool’ zullen we gaan bezoeken één handicap is al genoeg.
Derk-Jan vertelt verder: “Michael, die de oogtesten doet, is bijna klaar met zijn opleiding voor verpleegkundige. We willen proberen om in het ziekenhuis contacten te leggen en eventuele oogheelkundige behandelingen, zoals staaroperaties, mogelijk te maken.
Onze bedoeling is om mensen daar te helpen het oogzorgproject verder op te pakken, en zelfstandig voort te kunnen zetten. Wij zullen ze vanuit Nederland blijven ondersteunen.
We weten niet precies hoe het zal gaan lopen maar het zal een mooie uitdaging zijn.”

Christien en Derk-Jan bewaren warme herinneringen aan hun eerste reis. “Op veel vlakken kunnen wij iets leren van de bevolking daar. Er wordt veel minder op de tijd gelet.
’s Avonds is er, voor ons, tijd voor ontspanning bij een kampvuurtje”. zegt Derk-Jan. Hij vervolgt: “Als wij een paar mensen of kinderen, in Oeganda op gang kunnen helpen in hun bestaan hebben we, opnieuw, ons doel al bereikt.”

lees verder

Heeft u een paar uurtjes per week of per veertien dagen over? Als vrijwilliger van VIT-hulp bij mantelzorg bezoekt u kwetsbare mensen, jong en oud.
Gewoon om  gezelschap te bieden, voor wat aanspraak, om een spelletje te doen of om samen activiteiten te ondernemen. Misschien iets voor u?

 Op dit moment zijn we in Aalten en Dinxperlo op zoek naar vrijwilligers voor meerdere personen:

 • Voor een alleenstaande meneer met beginnende dementie die veel thuis zit, zoeken we iemand om met hem een kopje koffie te drinken, een gesprekje te voeren en eventueel een spelletje te doen of samen de krant te lezen.
 • Een mijnheer met beginnende dementie wil heel graag met iemand er op uit om te wandelen en vindt het fijn om daarbij gesprekken te voeren.
 • Mevrouw op leeftijd die graag buiten komt. Ze zoekt iemand die haar mee naar buiten neemt in haar rolstoel.

 Misschien is bovenstaand vrijwilligerswerk niet wat u zoekt. We krijgen echter regelmatig nieuwe aanvragen binnen, dus als u het leuk vindt om met ouderen activiteiten te ondernemen binnenshuis of buitenshuis, meldt u zich dan vooral bij ons aan!

VIT-hulp bij mantelzorg begeleidt u, zorgt voor een goede voorbereiding en onkostenvergoeding. Geïnteresseerd? Bel met VIT (0544) 82 00 00 op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur. U kunt ook even binnenlopen op het spreekuur van mantelzorgconsulent Marjan Roerdinkveldboom, elke vrijdagmorgen op het gemeentekantoor, Hofstraat 8 in Aalten van 11.00 – 12.30 uur.

 

lees verder

Op 19 maart 2019 besloot burgemeester Stapelkamp de exploitatievergunning van Club Déjàvu aan de Anholtseweg 49 in Dinxperlo definitief in te trekken. Door de exploitant is tegen dit besluit geen bezwaar of beroep aangetekend. De sluiting van Club Déjàvu is daarmee definitief.

De burgemeester maakt met de sluiting gebruik van zijn bevoegdheid in de Algemene Plaatselijke Verordening. Die geeft hem de mogelijkheid een horecapand te sluiten wanneer de openbare orde (en veiligheid) in het geding is en de woon- en leefsituatie wordt aangetast. De burgemeester is van mening dat de veiligheid van bezoekers en personeel hier niet kan worden gegarandeerd.

Achtergrond Club Déjàvu is sinds de opening in februari 2017 beperkt open geweest voor publiek. Bij  controles is door zowel gemeente Aalten als de politie vastgesteld dat de vergunningvoorschriften meerdere keren met voeten zijn getreden. De politie moest meermaals optreden bij onregelmatigheden binnen en buiten het pand. Burgemeester Stapelkamp zag zich genoodzaakt maatregelen te nemen en Club Déjàvu te sluiten.

lees verder

Eind februari heeft burgemeester Stapelkamp de uitbater van Club Déjàvu, het horecabedrijf aan de Anholtseweg in Dinxperlo, te kennen gegeven dat hij voornemens is de exploitatievergunning van het bedrijf definitief in te trekken. De zienswijze die de exploitant naar aanleiding van dit besluit heeft ingediend, heeft niet tot nieuwe inzichten geleid. Burgemeester Stapelkamp heeft daarom zijn voornemen omgezet in een definitief besluit; de vergunning van Club Déjàvu wordt ingetrokken.

De burgemeester maakt met de sluiting gebruik van zijn bevoegdheid in de Algemene Plaatselijke Verordening. Die geeft hem de mogelijkheid een horecapand te sluiten wanneer de openbare orde (en veiligheid) in het geding is en de woon- en leefsituatie wordt aangetast. De burgemeester is van mening dat de veiligheid van bezoekers en personeel hier niet kan worden gegarandeerd.

Club Déjàvu besloot, nadat zij eind februari op de hoogte werden gebracht van het voornemen van de burgemeester om de exploitatievergunning in te trekken, de deuren in maart en april gesloten te houden voor publiek. Nu dat voornemen is omgezet in het definitief intrekken van de vergunning, beschikt Club Déjàvu niet meer over de vereiste exploitatievergunning. Dit betekent dat de bedrijfsactiviteiten op deze locatie moeten worden beëindigd.

Achtergrond Club Déjàvu is sinds de opening in februari 2017 beperkt open geweest voor publiek. Bij controles is door zowel gemeente Aalten als de politie vastgesteld dat de vergunning-voorschriften meermaals met voeten zijn getreden. Ondanks het grote aantal beveiligers dat voorgeschreven is, is de exploitant niet in staat gebleken de avonden ordelijk en veilig te laten verlopen. De politie moest meermaals optreden bij onregelmatigheden binnen en buiten het pand. Dit was ook bij de recente openstelling begin februari weer het geval. Burgemeester Stapelkamp zag zich genoodzaakt maatregelen te nemen en Club Déjàvu te sluiten: “De exploitant laat, ook na meerdere waarschuwingen, nog altijd geen verbetering zien en voldoet stelselmatig niet aan de eisen die bij de vergunningverlening zijn gesteld. De openbare orde en veiligheid zijn ernstig in het geding en de veiligheid van bezoekers en personeel kan niet worden gegarandeerd. De door Déjàvu ingebrachte argumenten tegen mijn voornemen, geven mij geen redenen om mijn standpunt te herzien.”

lees verder

Afgelopen vrijdag was staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat samen met Michiel Admiraal, directeur Glasvezel buitenaf, aanwezig bij het maken van de drie miljoenste glasvezelaansluiting in Nederland. Dit gebeurde bij zorgboerderij De Neeth in het buitengebied van Aalten (Achterhoek), waar het bedrijf Glasvezel buitenaf een grootschalig glasvezelnetwerk aanlegt. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Stratix telt jaarlijks het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland en zag dit vorig jaar toenemen met 200.000 aansluitingen. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

De drie miljoenste glasvezelaansluiting is een mijlpaal die de snelle toename in de glasvezelaanleg kenmerkt. Deze toename is van groot belang in Nederland. Staatssecretaris Mona Keijzer licht toe: “Snel internet, overal beschikbaar en voor iedereen: vast en mobiel. Dat is de ambitie van het kabinet waaraan we samen met bedrijven en lagere overheden werken. We zijn met onze digitale infrastructuur een mondiale koploper, dus moeten we nu stappen zetten om dat te blijven. Dat is nodig, omdat de komende jaren immers allerlei dagelijkse zaken continu worden verbonden met het internet: auto’s, landbouw, zorg, robots maar ook huishoudelijke apparaten.”

Landelijke doelstelling, lokale samenwerking
Michiel Admiraal, directeur van Glasvezel buitenaf, is trots dat de 3 miljoenste aansluiting wordt gerealiseerd op het platteland. Admiraal: “Op het platteland was snel internet jarenlang geen vanzelfsprekendheid. We zijn sinds 2015 bezig met de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Nederland. Straks kunnen 150.000 adressen uit 8 verschillende provincies gebruik maken van snel internet.  Elke dag zijn er voor ons zo’n 1.500 man aan het werk om dit te realiseren. De expertise die we daarmee hebben opgebouwd, is hard nodig om onze ambitie om ook de ongeveer 150.000 overgebleven plattelandsadressen, aan te sluiten. En om dat te realiseren, is het cruciaal dat bedrijven, overheid en bewoners op dezelfde manier met elkaar blijven samenwerken.”

Zorgboerderij De Neeth is zeer verheugd met de glasvezelaansluiting. Patrick Frenken, eigenaar van de zorgboerderij vertelt: “Met deze verbinding kunnen wij efficiënter samenwerken aan de beste zorg. Zo blijft er meer tijd over voor de begeleiding van onze cliënten. Daarnaast willen we scholing en ontwikkeling bieden aan onze cliënten. Daarvoor gaan we in groepen aan de slag met internet, dus is een goede verbinding noodzakelijk.”

Levensader naar de verbonden samenleving
De aanleg van glasvezel is in de afgelopen jaren explosief toegenomen, volgens Mathieu Andriessen, directeur branchevereniging NLconnect. Hij licht toe: “We zijn als glasvezelindustrie de afgelopen tijd echt op stoom gekomen met de aanleg van glasvezel in het hele land. Vooral in het buitengebied wordt door verschillende partijen actief aangelegd, maar ook in kernen en op bedrijventerreinen zijn steeds vaker succesvolle projecten. Aannemers, toeleveranciers, netbeheerders en providers werken met vereende krachten om de Gigabittoekomst mogelijk te maken. Glasvezel is de levensader naar de verbonden samenleving van de toekomst. Er is nog veel werk te verzetten, maar deze mijlpaal bevestigt dat we op de goede weg zijn!”

lees verder

Juwelier te Kiefe in Dinxperlo is volledig voorbereid voor Valentijn. Hebben ze doorgaans al alles wat je hart kan begeren. Deze Valentijn hebben ze prachtige liefdevolle specials!

lees verder

Na de winst bij het groepsspringen voor de senioren, was het afgelopen zaterdag de beurt aan de junioren. Zeven springster van gymnastiekvereniging Represta reisden af naar het Overijsselse Oldemarkt om het op te nemen tegen diverse springteams uit Gelderland en Overijssel. Op E-niveau sprongen de meiden op vier onderdelen fraaie en strakke sprongen. Het Dinxperlose team bleek op de onderdelen plank - kast en minitramp - pegasus te sterk voor de concurrentie. Het hoogste podium werd dan ook twee maal met vreugde betreden. Bij de prijsuitreiking van de onderdelen minitramp en airtrack mochten er twee zilveren bekers in ontvangst worden genomen. Opnieuw een succesvolle dag waar de meiden en trainer Hans Neerhof tevreden en trots op terugkijken.

lees verder

Afgelopen donderdag werd de allereerste symbolische editie van Monopoly Aalten gepresenteerd. Initiatiefnemer Tijn Leussink van Jumbo Leussink Aalten gaat de inwoners van de gemeente Aalten betrekken in de ontwikkeling van het spel. De bekende straten en pleinen uit de gemeente worden verwerkt in het spel. De speldoos, het bord, de Kans- en Algemeen Fondskaarten: het hele spel wordt aangepast naar Aaltens stijl. Vanaf november verkrijgbaar

Tony Walvoort van Jumbo Leussink nam het eerste symbolische exemplaar trots in ontvangst van Mr. Monopoly. Inwoners uit Aalten hebben zelf ook een rol in de samenstelling van de inhoud van het spel. Zij kunnen via de Facebookpagina suggesties aandragen van straten die niet in het spel mogen ontbreken.

De spellen worden in een gelimiteerde oplage geproduceerd. Monopoly Aalten wordt ontwikkeld door Jumbo Leussink Aalten in samenwerking met Identity Games.


Foto 1: Tony Walvoort krijgt de symbolische editie Monopoly Aalten overhandigd.


 

lees verder

Te Kiefte Dinxperlo wil graag gezonde kinderogen! En geeft hiervoor graag advies. Lees eerst de aanbevelingen en wanneer nodig, kom langs of maak een afspraak.

Beperk beeldschermgebruik
Veel tijd achter een scherm (tablet, laptop, smartphone) vergroot de kans op Myopie, omdat uw kind veel dichtbij kijkt en weinig veraf. De oogbol kan daardoor langer groeien, dit geeft als gevolg sterke bijziendheid  (hoge minsterkte). En dit verhoogt de kans op een oogziekte op latere leeftijd.
(Klik hier op de link met een test om te kijken of er een hogere kans is om myopie te ontwikkelen)

Veel buitenspelen
Bij buitenspelen kijkt uw kind afwisselend ver weg en dichtbij, waardoor het oog blijft accommoderen.

Bescherming tegen UV stralen
Teveel zonlicht kan zelfs leiden tot permanente schade aan kinderogen!
Kinderogen zijn bijzonder gevoelig voor UV-straling, doordat ze minder pigment bevatten. Bescherm de kinderogen daarom met een goede zonnebril (niet alleen maar een donker stukje plastic, als glazen!) en/of een pet met brede rand.

Een sterke en veilige kinderbril
Maak keuze uit een goede kinderbril waarmee een kind lekker kan spelen, rennen, springen of stoeien. Voor het sporten bestaan er aparte sportbrillen, die tegen een extra stootje kunnen.

Wanneer uw kind later groot is, is uw kind u dankbaar !
Zijn er vragen?
Wij helpen u graag, bij Te Kiefte Optiek-Optometrie Dinxperlo

te

lees verder

Na de sanering van afvalbelt Brüggenhütte in 2012 is een zogenaamd ‘Büdeken’ met zes informatiepanelen op de belt geplaatst. De panelen werden helaas meerdere malen vernield, waarna vorig jaar het Büdeken is verplaatst naar de voet van de belt, naast de grensslagboom (nabij grensovergang Dinxperlo-West). Vrijdag 23 maart is het Büdeken voorzien van nieuwe informatiepanelen.

Twee van de in totaal zes Duits- en Nederlandstalige informatiepanelen hebben een nieuwe inhoud gekregen. Voor een paneel werd de inhoud door een lokale werkgroep aangeleverd; hier wordt het verhaal verteld van de ‘slag om de bruggen’ die heeft geleid tot de bevrijding van Dinxperlo. Bij dit paneel is ook een filmpje gemaakt dat ter plekke, middels een QR-code op het paneel, bekeken kan worden. De inhoud van het tweede herziene paneel ‘Leven tussen douaneposten’ is aangeleverd door de Heimatverein Suderwick. Hier gaat het over de inwoners van Suderwick die voor hun dagelijkse bezigheden, zoals het bezoeken van school of kerk, de grenswachthuisjes (de ‘Büdeken’) moesten passeren.

Vrijdag 23 maart is het Büdeken voorzien van nieuwe informatiepanelen. Hiermee is nog voor aanvang van het toeristenseizoen 2018 het Büdeken in Dinxperlo weer geheel up-to-date en in volle glorie hersteld.


Foto: Bernd Brennemann


lees verder

De patrijs is een typische boerenlandvogel die zich graag ophoudt op akkers in het kleinschalig agrarisch landschap, evenals op slootranden, wegbermen en houtwallen. De aantallen patrijzen nemen sterk af waardoor de soort in grote delen van Nederland, en helaas ook in Gelderland, een bijzonderheid is geworden. De Gelderse agrarische collectieven en Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben de handen ineengeslagen om het tij te keren.  

Agrarische collectieven aan zet
Collectief Veluwe, Collectief Rivierenland en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) zetten zich in voor het behoud van soorten die voorkomen op het boerenland. Dit doen zij door met hun leden, zowel boeren als particulieren, afspraken te maken voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Specifiek voor de patrijs zorgen zij voor de aanleg en het beheer van kruidenrijk akkerranden. Momenteel al 59 hectare, met het doel dit de komende jaren verder uit te breiden.

Geliefde akkervogel
De agrarische collectieven willen niet alleen beheer afsluiten, maar ook zien of dit op termijn daadwerkelijk bijdraagt aan meer patrijzen in Gelderland. Daarom hebben zij Stichting Landschapsbeheer Gelderland gevraagd hen te ondersteunen bij de werving van patrijzentellers. “Momenteel hebben we bijna meer tellers dan patrijzen.” grapt Karen Hinkamp, boerenlandvogelcoördinator van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, “Echt fantastisch om te zien hoeveel mensen wat willen doen voor de patrijs.” In totaal zijn in februari 5 informatieavonden georganiseerd in de Achterhoek en het rivierengebied. Daarbij waren in totaal maar liefst 240 belangstellenden aanwezig, die zich voor het overgrote deel ook hebben opgegeven als patrijzenteller.

Samenwerking kan het verschil maken
“Als collectieven willen we echt natuurwinst boeken en daarvoor is samenwerking cruciaal,” zegt Yvette Ruesen, projectleider van Collectief Rivierenland en VALA. Ze ziet daarvoor de leden van het collectief als de eerste en belangrijkste schakel. “Onze boeren zorgen dat het niet bij plannen op papier blijft, maar buiten daadwerkelijk weer een geschikt leefgebied voor de patrijs ontstaat.” Alleen houdt het daar niet op. “Dankzij de samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Sovon Vogelonderzoek Nederland zijn er meer dan voldoende opgeleide patrijzentellers om de resultaten van ons beheer te kunnen monitoren. Ik ben daar ontzettend blij mee!”

Goed koud, maar met resultaat
Begin maart startten de veldinstructies voor de vrijwilligers. In temperaturen flink onder het vriespunt verzamelden zich alle patrijzentellers om onder leiding van Sovon uitleg te krijgen over de gestandaardiseerde telmethode en hoe waarnemingen in de database in te voeren. Gewapend met mutsen, handschoenen én speakers waarop het geluid van de patrijs werd afgespeeld, vertrok de telgroep de kou in. De groep in Silvolde werd daarbij direct beloond: zij hoorden het karakteristieke geluid van een mannetje dat reageerde op het geluid en zagen deze vervolgens ook. Een mooie voorbode van hopelijk een vruchtbaar seizoen voor de patrijs!

 

lees verder

Op dinsdag 2-januari 2018 hebben wij een mooi bedrag  uit de collectebussen kunnen overhandigen aan onze twee Goede Doelen: De Dinxperse Electrocar en Joanne Foundation.
Als afsluiting van een mooi jubileumjaar: mede mogelijk gemaakt door de diverse donaties van onze klanten, maar ook door ondersteuning van onze leveranciers.
In onze ogen is het belangrijk dat de Dinxperlose Electrocar voor de bevolking beschikbaar is.

Ook hebben we een goede start kunnen maken met ons Eyecare-project in Oeganda.
We kunnen blijven zeggen: We gaan ervoor!

Bedankt!
Namens Derk-Jan en Christien te Kiefte en medewerkers
Te Kiefte Optiek-Optometrie-Juwelier 
Grensstraat 6 Dinxperlo

Uw ogen – zijn Onze Zorg

lees verder

Maandag 11 december starten de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van de asbestvervuiling in de bodem van speelplaats De Bijvank (tussen De Bijvank en de Nieuwstraat) in Dinxperlo. De daadwerkelijke sanering – afgraven en nieuw zand opbrengen – vindt begin volgend jaar plaats.

Bij werkzaamheden op de speelplaats in april dit jaar is asbest aangetroffen. Daarop is historisch onderzoek en bodemonderzoek uitgevoerd op de speelplaats en de nabije omgeving. Hieruit blijkt dat op de locatie van de speelplaats vroeger een timmerfabriek heeft gestaan met een dakbedekking van asbest. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is de fabriek door bombardementen verwoest waardoor er asbest in de grond is terecht gekomen. De ernst van de verontreiniging en het feit dat er geen veroorzaker meer in beeld is, is voor de provincie Gelderland reden coördinatie en kosten van het project over te nemen.

Aanvullend bodemonderzoek

In de omgeving van de speelplaats wordt aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd om de asbestverontreiniging zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. HaskoningDHV start in de week van 4 december met dit onderzoek.

Speelplaats saneren

Vooruitlopend op de resultaten van het aanvullend bodemonderzoek wordt de speeltuin alvast gesaneerd. Wethouder Nijland: “De provincie heeft ons laten weten dat het zeker nog een halfjaar duurt voordat de vervuiling volledig in beeld is. Zo lang wachten met saneren van de inmiddels overwoekerde speelplaats, vinden we niet wenselijk. Gelukkig is het in overleg mogelijk de sanering van de speelplaats naar voren te halen, zodat we snel kunnen beginnen met het opruimen van de verontreiniging en het inzaaien van gras.” In een later stadium wordt de speeltuin opnieuw ingericht.

Detectie

Vanwege de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog moet ook rekening gehouden worden met achtergebleven munitie. Daarom wordt voorafgaand aan de ontgraving van de speelplaats het terrein tot een diepte van 4 meter gedetecteerd op mogelijke munitie. Hiermee wordt gestart op 11 december. Het afgraven van het terrein start zo snel mogelijk in het nieuwe jaar, maar is afhankelijk van de weersomstandigheden.

lees verder

Succesvolle campagne op bedrijventerreinen in Aalten, Dinxperlo, Groenlo en Lichtenvoorde. Het Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) bouwt een zakelijk glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen in Aalten, Dinxperlo, Groenlo en Lichtenvoorde. Alle adressen op de terreinen genaamd het Broek, de Rietstap, de Kamp, den Sliem, de Laarberg en Brandemate krijgen daarmee een aansluiting tot supersnel internet.

CIF is begin september gestart met een campagne en heeft in samenwerking met de ICT-specialisten Lankhof Beveiliging & Telecom en Wij Regelen voldoende aanmeldingen ontvangen. In de komende tijd worden de voorbereidingen getroffen om de glasvezelnetwerken te bouwen. Alle bedrijven op de bovengenoemde industrieterreinen worden voorzien van een glasvezelaansluiting, tenzij daar gegronde redenen voor zijn zoals leegstaande panden of opslagplaatsen.

Glasvezel cruciaal voor concurrentiepositie “Na de zeer succesvolle glasvezelcampagne van CIF voor het buitengebied van Aalten en Oost Gelre, ben ik erg verheugd dat ook de bedrijventerreinen kunnen profiteren van de snelheid en betrouwbaarheid van glasvezel”, aldus Gerard Nijland, wethouder voor de gemeente Aalten. “Voor een bedrijventerrein en de bedrijven die er actief zijn, is de digitale infrastructuur van cruciaal belang en ik ben ervan overtuigd dat veel bedrijven nog van dit aanbod willen profiteren.”

In samenwerking met de Industrie Kring Aalten Dinxperlo (IKAD) is extra aandacht gegeven aan de noodzaak van een digitale infrastructuur op de bedrijventerreinen. In een video lichten collega-ondernemers toe waarom ze hebben gekozen voor een glasvezelaansluiting.

Op de volgende websites staat meer informatie over de glasvezelnetwerken:

Aalten

Het Broek

www.glasvezelvoorhetbroek.nl

Dinxperlo

De Rietstap

www.glasvezelvoorderietstap.nl

Groenlo

Den Sliem, de Laarberg en Brandemate

www.snellergroenlo.nl

Lichtenvoorde

De Kamp

www.glasvezelvoordekamp.nl

 

Profiteer van 900 euro korting tot 15 november Bedrijven kunnen profiteren van 900 euro korting wanneer zij zich vóór 15 november aanmelden. Aanmelden kan eenvoudig bij ICT-specialisten Lankhof Beveiliging & Telecom (0543 495 000) en Wij regelen (0314 760 860). Zij bieden beiden verschillende abonnementsvormen aan van de serviceproviders Weserve en Plinq.

Over CIF Het Communicatie Infrastructuur Fonds beheert sinds de oprichting in 2008 het derde grootste communicatieinfrastructuurnetwerk van Nederland. Het heeft inmiddels 390.000 adressen voorzien van een aansluiting op coax- en glasvezelnetwerken.

lees verder

Saamhorigheid in Achterhoekse gemeente groot: 73% kiest voor snel internet!
Maar liefst 73% van de inwoners en bedrijven in het buitengebied van de Achterhoekse gemeenten Aalten en Oost Gelre kiest voor glasvezel. Afgelopen vrijdag werd de ondergrens van 50% deelname al ruimschoots gehaald. Het behalen van 60% deelname betekent dat CIF niet alleen de inwoners en bedrijven in het buitengebied gaat aansluiten op het snelle netwerk, maar dat ook 10 basisscholen in de gemeente Aalten en Oost Gelre de beschikking krijgen over snel internet. De wethouders van de gemeenten Aalten en Oost Gelre, Gerard Nijland en Marieke Frank, waren heel blij dit te horen van Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf.

Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf: “Wij zijn verrast door het hoge aanmeldpercentage. We weten dat er behoefte is een goede breedbandverbinding en dat een ondergrens van 50% deelname haalbaar is. Maar hier speelt de betrokkenheid van de lokale bevolking bij maatschappelijke issues zoals goed onderwijs, een grote rol. Wij lossen dan ook met veel plezier onze belofte in om bij de basisscholen een glasvezelaansluiting te maken.”

Glasvezel van cruciaal belang
Wethouders Gerard Nijland en Marieke Frank zijn enthousiast en trots: “Een geweldig resultaat dat de vraag naar een goede breedbandverbinding benadrukt en de ambassadeurs, lokale verkopers en inwoners weergeeft. Wij danken langs deze weg iedereen die zich volop heeft ingezet. Door de inzet van vele vrijwilligers hebben we laten zien dat de saamhorigheid in onze gemeenten groot is. We hebben iets voor elkaar over. En daar zijn wij als wethouders het meeste trots op.”

Achterhoek
CIF wil verder met de aanleg van glasvezel in de Achterhoek. De wethouders van Aalten en Oost Gelre dragen het stokje dan ook over naar de collega’s van Achterhoek Midden. Dit gebied bestrijkt het buitengebied met 5.000 adressen van de gemeente Oude IJsselstreek, delen van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland.

Start werkzaamheden
CIF start begin 2018 met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Aalten en Oost Gelre. De verwachting is dat eind 2018 iedereen die een abonnement heeft afgesloten, dan ook een glasvezelaansluiting heeft.

Meer informatie
Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl


 

Eerder bericht deze week:

CIF gaat glasvezel aanleggen in buitengebied Aalten - Oost Gelre

Nu op naar 60% om de basisscholen te voorzien van snel internet!
Het buitengebied van Aalten - Oost Gelre krijgt glasvezel! Vandaag werd bekend dat 57% van de inwoners een glasvezelabonnement heeft afgesloten. Hiermee is voldaan aan de belangrijkste voorwaarde van CIF, minimale deelname van 50%, om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen. Goed nieuws dus voor de inwoners van het buitengebied Aalten - Oost Gelre. Bovendien is er een extra belofte gedaan door CIF. Als maandag de teller op 60% staat, worden ook de basisscholen in Aalten en Oost Gelre voorzien van een glasvezelaansluiting.

De gemeenten Aalten en Oost Gelre bereiken ruim vóór de sluitingsdatum van 23 oktober het benodigde aantal aanmeldingen. Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf: “Een geweldig resultaat dat de vraag naar een goede breedbandverbinding benadrukt en de inzet van gemeenten, ambassadeurs, lokale verkopers en inwoners weerspiegelt. Iedereen heeft zich volop ingezet, en met succes! Door het enthousiasme uit de regio kunnen we nu al aankondigen dat er glasvezel komt. Daarnaast hebben we vanuit verschillende kanten, verzoeken gekregen om ook de scholen die nu gebruik maken van een coaxkabel, te voorzien van glas. Als maandag blijkt dat 60% van de inwoners en bedrijven meedoet, gaan we ook die belofte inwilligen.”

Glasvezel van cruciaal belang Ook Jan ter Haar en Henrie Assinck, ambassadeurscoördinatoren zijn enthousiast: “Glasvezel is cruciaal voor ons buitengebied. Bedrijven kunnen tegenwoordig niet meer zonder snel internet. Ook maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een goede verbinding. Denk aan zorg op afstand en educatie. Voor de economische en sociale ontwikkeling van ons buitengebied is glasvezel dus van enorm groot belang. We zijn dan ook blij dat het buitengebieden van Aalten en Oost Gelre binnenkort beschikken over een snelle, veilige en betrouwbare internetverbinding. Iedereen bedankt die hieraan heeft bijgedragen!”

Nu of nooit Aanmelden voor glasvezel kan nog tot 23 oktober door een abonnement af te sluiten bij één van de vier dienstaanbieders. Inwoners die na de sluitingsdatum alsnog kiezen voor glasvezel betalen minimaal 995 euro extra, afhankelijk van de werkelijke aansluitkosten.

Start werkzaamheden CIF start begin 2018 met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De verwachting is dat eind 2018 iedereen die een abonnement heeft afgesloten, dan ook een glasvezelaansluiting heeft.

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.

 

lees verder

Deelstaat zet gemeenten in Achterhoek en Kreis Borken in het zonnetje.
Ministerpresident Armin Laschet van Nordrhein-Westfalen heeft gemeenten in de deelstaat onderscheiden die zich met enthousiasme inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking en de Europese gedachte uitdragen. Zes gemeenten ontvingen de titel ‘Europa-aktive Kommune’ die zij voor de duur van 5 jaar mogen voeren. De Stadt Bocholt ontving een speciale onderscheiding voor een grensoverschrijdend initiatief waarmee zij de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en sociaal-culturele organisaties in de grensregio Achterhoek-Kreis Borken versterkt.

Dit initiatief betreft het grensoverschrijdende netwerk ‘Grenzhoppers’ dat in 2016 in samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en de Stadt Bocholt is opgezet. Binnen het netwerk wordt op een pragmatische manier invulling gegeven aan grensoverschrijdende samenwerking. Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers uit de grensregio Achterhoek-Kreis Borken werken intensief samen op het gebied van toerisme, economie, onderwijs, cultuur en sport. In een jaar tijd is het netwerk gegroeid van 16 naar 170 deelnemers. Tot de meest recente activiteiten behoren het kunstproject SeptemberKunst, het 3D Xperience Center, toeristische dagtours en een grensoverschrijdend meisjesvoetbaltoernooi.

De coördinatie van het Grenzhoppers-netwerk is in handen van Nicky Eppich (Winterswijk, Oost Gelre), Tom Lamers (Aalten) en Petra Taubach (Stadt Bocholt). Op het moment dat het nieuws van de onderscheiding hen ter oren kwam, waren zij net op weg naar Maastricht om hun initiatief daar als best-practice te presenteren aan Limburgse gemeenteraadsleden en bestuurders. 

Sinds het instellen van de prijs in 2013 zijn 43 gemeenten in Nordrhein-Westfalen onderscheiden met de titel ‘Europa-aktive Kommune’ en hebben 36 gemeenten de speciale onderscheiding voor best-practice in ontvangst mogen nemen. De deelstaat telt net als Nederland ongeveer 400 gemeenten en is ook qua inwoneraantal (17,8 mln.) vergelijkbaar.

lees verder

Knoestige knotbomen vormen al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het Nederlandse cultuurlandschap. Ze werden door boeren geknot voor kachelhout en om stelen voor gereedschap te maken. Die gebruiksfunctie is verdwenen waardoor veel markante knotbomen in het landschap zijn verdwenen. Met de aanplantactie Knotten voor het landschap! wil Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) samen met bewoners in het buitengebied deze markante bomen terugbrengen in het landschap. Helpt u mee? Bij knotbomen denken we aan knotwilgen, maar ook de es, de eik en de els zijn geschikt om aangeplant en beheerd te worden als knotboom. Elke knotboom kent een specifieke plek in ons landschap. Door een of meerdere knotbomen aan te planten, helpt u mee aan de herkenbaarheid van ons landschap!

Spelregels
Wie voldoende ruimte beschikbaar heeft voor een rij knotbomen, kan zich vóór 27 november 2017 opgeven via www.landschapsbeheergelderland.nl. De eigen bijdrage voor een knotboom varieert per soort van : € 4,-  tot € 18,- per stuk.De uitdeeldag van de bestelde bomen is op vrijdag 8 december 2017. U kunt dan de bomen bij het SLG kantoor in Rozendaal komen ophalen. Informatie over het aanplanten ontvangt u op de uitdeeldag.

Een stukje geschiedenis
Knotbomen vormen al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het Nederlandse cultuur-landschap. Bepaalde boomsoorten werden vroeger geknot om gebruikshout te leveren: wilgentakken voor bonenstokken, essentakken voor gereedschapsstelen. Omdat deze wijze van houtproductie niet meer rendabel is, zijn inmiddels al veel markante knotbomen uit het landschap verdwenen.

“Goed advies over de juiste bomen”
SLG stimuleert de aanplant van knotbomen om de eigenheid van het cultuurlandschap te behouden en te versterken. Het is de tweede keer dat SLG deze actie organiseert. Afgelopen voorjaar zijn tweehonderd knotbomen door bewoners op hun terrein aangeplant. Een van de deelnemers was John de Jongh uit Velddriel. Hij vertelt waarom hij heeft meegedaan: “Vorig jaar heb ik met het knotbomenproject meegedaan omdat ik al een tijdje van plan was bomen te planten op mijn weiland. Door aan deze actie mee te doen krijg je goed advies over de juiste bomen, valt de prijs flink mee en neem je ook nog deel aan het herstel van het landschap. Over de actie ben ik erg tevreden en alle 27 bomen doen het prima. De begeleiding was perfect en vragen werden snel en goed beantwoord”.

Natuurwaarde
Oude knoestige knotbomen kunnen allerlei planten en dieren herbergen. Menig vogel, zoals de steenuil, vindt in een knotwilg zijn nestplaats. Ook kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen. Bomen, struiken, grassen, varens, mossen en paddenstoelen vinden een goede humusrijke voedingsbodem in vermolmde delen van oude knotbomen. De wilg is één van de eerste inheemse lentebloeiers en de bloemen vormen een belangrijke voedingsbron voor de bijen.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

lees verder

Dit is een vrij nieuwe inzet van lenzen dragen: in de nacht! Dreamlite van Procornea.
Deze jongedame is het al gelukt (voor haar leeftijd 11 jaar). Met het aanmeten van nachtlenzen voorkom je bij jongeren, dat er uiteindelijk een hele hoge min-sterkte ontwikkeld (vaak net als bij de ouders).
Aanpassing van lifestyle (buiten spelen, niet te lang kijken op een beeldscherm) draagt hierin ook bij.
Namens te Kiefte Optiek-Optometrie en de leverancier verdient Melina een pluim, en is een voorbeeld voor menigeen...... Hierbij overhandigt Derk-Jan aan Melina een oorkonde èn zij ontvangt van ons een zonnebril als cadeau.

Het aanmeten van Nachtlenzen verzorgd een optometrist en betreft een systeem van
lenzen, vloeistoffen, regelmatige controles, in 1 jaar.
Interesse? Loop even binnen bij te Kiefte Optiek-Optometrie Dinxperlo,wij informeren je graag.

www.tekieftedinxperlo.nl

lees verder

De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft voor de derde maal op rij de landelijke certificering binnengehaald. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft onlangs voor vier jaar haar goedkeuring gegeven aan de Bibliotheken in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Wethouder Hoijtink heeft op woensdagmiddag 20 september het certificeringsbordje voor de gemeente Oost Gelre bevestigd in de Bibliotheek Groenlo.

Hoijtink feliciteerde de Bibliotheek met het behaalde resultaat. “Blijvende certificering van de Bibliotheek is van belang om zo toegang te kunnen houden tot de landelijke digitale datebase. Ook deelname aan het landelijke en provinciale netwerk is voor de Bibliotheek Oost-Achterhoek van belang”. De wethouder beschreef ook het belang specifiek op gemeentelijk niveau: “De aansluiting tussen gemeentelijk en bibliotheekbeleid, bijvoorbeeld op het terrein van het Sociale Domein, is belangrijk om zo samen laaggeletterdheid onder onze inwoners te bestrijden. Door certificering kan deze wens beter plaats vinden”.

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken. De stichting is een onafhankelijke organisatie en hanteert een objectief systeem van kwaliteitszorg en certificering en het onderhoud daarvan. Op verschillende onderdelen wordt elke bibliotheek in Nederland doorgelicht. In de voorfase levert de organisatie documenten aan over onderwerpen als bijvoorbeeld beleid, HRM en jaarverslagen, waarna er een tweetal auditdagen volgt. Tijdens deze dagen voeren de auditoren gesprekken met directie en medewerkers, maar ook met externe partijen waarmee de Bibliotheek Oost-Achterhoek samenwerkt. Zo zijn er vertegenwoordigers van onderwijs en gemeentes bevraagd over hun bevindingen met de Bibliotheek.

Bij deze auditronde is er met name gekeken naar de toekomstbestendigheid van de Bibliotheek. Daarbij constateerden de auditoren dat de Bibliotheek volop samenwerkt met het onderwijs en andere organisaties. Bijzonder vindt men in Oost Gelre de samenwerking in Groenlo met Scholengemeenschap Marianum. Ook zijn de auditoren onder de indruk van de samenwerking van de Bibliotheek Oost-Achterhoek met de belangenverenigingen en basisscholen in de kleine kernen, met als resultaat de Bibliotheek op School in elke kleine kern.

Deze voorbereiding en auditdagen hebben als resultaat dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek zich opnieuw gecertificeerd mag noemen. En dit is, gezien het relatief lage subsidiebedrag dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangt, een knappe prestatie, aldus de auditcommissie.

 

lees verder

Voorverkoop van de Zwarte Cross 2018 start op 18 november om 11:00 uur.
De prijzen van zowel de dagkaarten als de campingkaarten voor de aankomende editie van de Zwarte Cross 2018 zijn met bijna 10% in prijs verlaagd. Tickets voor de Zwarte Cross 2018 zijn verkrijgbaar vanaf 18 november om 11:00 uur via www.zwartecross.nl/tickets en in alle 480 Primeravestigingen in Nederland.
 
In 2018 is iedereen een Grote Denker
Door te stoppen met de Grote Denkerskorting (de vroegboekkorting) kan de Zwarte Cross voor 2018 de ticketprijzen voor iedereen verlagen. De Grote Denkerskorting was er voor de visionairen die voor het einde van het jaar een kaart kochten.  Na 1 januari maakte de Zwarte Cross de eerste nieuwe namen bekend. Maar de voorverkoop beleefde de afgelopen jaren een vliegende start en binnen een mum van tijd raakten alle kaarten met Grote Denkerskorting uitverkocht. Iedereen toonde zich een Grote Denker! Daarom zijn tickets voor de Zwarte Cross 2018 met bijna 10% verlaagd ten opzichte van de reguliere ticketprijzen in 2017. Om de beschikbaarheid van het aantal dagkaarten te vergroten is de 3 Dagenkaart niet meer opgenomen in het ticketaanbod. Het wegvallen van de 3 Dagenkaart maakt het aanbod voor tickets bovendien overzichtelijker, voor de Zwarte Cross 2018 zijn er vijf ticketsoorten verkrijgbaar.
 
Inzetten op een gesmeerde voorverkoop
Alles wordt in het werk gesteld om de voorverkoop voor de Zwarte Cross 2018 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er wordt hard gewerkt om de digitale wachtrij zo kort mogelijk te houden en de afronding van iedere bestelling zonder problemen te laten plaatsvinden. De Zwarte Cross benadrukt dat er drie officiële verkoopkanalen zijn. Via www.zwartecross.nl/tickets en in alle Primeravestigingen in Nederland zijn tickets vanaf 18 november verkrijgbaar. En alleen van tickets die na 18 november worden verhandeld via Ticketswap kan de Zwarte Cross de echtheid garanderen. Leden van Zwarte Cross fanclub Harder! krijgen traditiegetrouw een week voorrang op de kaartverkoop, voor hen opent de kassa op 11 november om 11:00 uur. Op 4 november om 11:00 uur start de inschrijving voor de ludieke crossklassen.
 
Nieuw: de Campingkaart inclusief caravanplek
Voor de Zwarte Crossbezoeker die met zijn camper of caravan wil kamperen op de camping is de bestelprocedure iets gewijzigd: vanaf dit jaar zijn er geen losse Camper/Caravankaarten meer verkrijgbaar. In plaats daarvan is er de Campingkaart inclusief 1 Camper/Caravanplek. De Zwarte Cross blijft gratis toegankelijk voor kinderen tot 1,40 meter. Jeugdkaarten voor kinderen tot en met 15 jaar kosten 10 euro. Toiletbezoek en parkeren blijft kosteloos op de Zwarte Cross 2018 en de muntprijs blijft ten opzichte van Zwarte Cross 2017 gelijk. Over servicekosten is festivaldirectrice Tante Rikie onverminderd duidelijk: “Nooit van m’n leven!”
 
Een overzicht van de ticketprijzen voor Zwarte Cross 2018
Ticketsoorten    Prijs  
Dagkaart    €27,50
Dagkaart Jeugd (t/m 15 jaar)    €10,00
Dagkaart kinderen (< 1,40 meter)    Gratis
Campingkaart    €120,00
Campingkaart incl. 1 Camper/Caravanplek (in dit bedrag zit € 300 borg)    €470,00
Grasnapolskykaart (in dit bedrag zit € 50 borg)    €330,00
(Alle prijzen zijn incl. eventuele toeristenbelasting, max. 15 tickets per bestelling) 

lees verder

Jan Kolkman herenigd met muzikale maatjes.
Old Ni-js - met enkele oudgedienden van het Achterhoekse Normaal - krijgt versterking van een oude bekende. Jan Kolkman komt namelijk de gelederen versterken. Kolkman maakte in het verleden meermalen deel uit van Normaal en was ooit van de partij tijdens het geruchtmakende debuut tijdens Hemelvaartsdag 1975 in Lochem.

Old Ni-js werd ooit gelanceerd door wijlen Jan Manschot, decennialang drummer en medeoprichter van Normaal. De band heeft klassiekers op het repertoire van Normaal, maar ook van Boh Foi Toch, de band waar Manschot en gitarist Ferdi Joly eveneens lange tijd deel van uitmaakten. Bovendien speelt ook Normaalbassist Willem Terhorst in Old Ni-js. Daarnaast maakte ook Gerard de Braconier (ex-Toontje Lager) lange tijd deel uit van de band, maar hij maakt nu ruim baan voor Kolkman, overigens niet alleen gitarist maar vooral ook multi-instrumentalist.

Volgens een woordvoerder van Old Ni-js is besloten om na een langdurig dienstverband de samenwerking met De Braconier te beëindigen. ,,Door omstandigheden was de basis voor een constructieve samenwerking verdwenen. Jammer voor ons en iedereen die Old Ni-js een warm hart toedraagt, maar dit was niet te vermijden. Gelukkig hebben we in multi-instrumentalist Jan Kolkman een enthousiaste opvolger gevonden. Hij volgt niet alleen Gerard op, maar zal op zijn eigen manier zijn stempel drukken op het geluid van Old Ni-js.”
Tijdens het Høkersweekend - het jaarlijkse fanclubweekend bij café De Tol in Zelhem - maakt Kolkman zijn debuut.

lees verder

Twee uur onafgebroken naar een beeldscherm kijken, is vermoeiend voor de ogen. De huidge digitale wereld is onbeperkt en maakt dat onze ogen voordurend op een scherm gericht zijn: smartphone, tablet, computer, televisie, videospel...
Beeldschermen maken deel uit van ons dagelijks leven en produceren allemaal zeer sterke lichtgolven.

Of wij het nu willen of niet, zijn wij urenlang blootgesteld aan blauw licht dat vermoeiend is voor onze ogen.

De BLP Lens©technologie van de, Blueberry© brillen geeft je ogen rust, blokkeert 100% van de UV-straling en vrijwel 40% van de schadelijke straling (380-450 mm) van het blauw licht spectrum.

Bekijk hieronder het promofilmpje:

Voor meer informatie kom langs bij te Kiefte Dinxperlo:

Te Kiefte Optiek & Juwelier Dinxperlo

Grensstraat 6, 7091 BX, Dinxperlo
Telefoonnummer +31 315 651 606
tekieftedinxperlo.nl 

 

 

 

lees verder

26.848 bezoekers bezochten het meest relaxte festival van Nederland op haar nieuwe locatie in Vorden. Afgelopen weekend heeft voor de vijfde maal festival ‘Mañana Mañana’ plaatsgevonden. Kasteel Vorden en omgeving waren dit jaar voor de eerste maal het zonovergoten en sprookjesachtige decor. Met 26.848 bezoekers was het meest relaxte festival van Nederland bijna uitverkocht. De organisatie, De Feestfabriek Alles Komt Goed BV, is uitermate tevreden over het verloop van het festival. “Mañana Mañana heeft ondanks de verhuizing van Landgoed Enghuizen in Hummelo naar Kasteel Vorden haar magische sfeer behouden, de sfeer onder de festivalgangers is geweldig”, aldus de Feestfabriek. Tot op heden is het festival, net als bij alle voorgaande edities, zonder enige calamiteiten verlopen.

Buurt maken, keihard relaxen en superontspannen ‘knappen’!
De mix van muziek, theater, cultuur en Bourgondisch eten en drinken bleek ook dit jaar in de smaak te vallen. Op donderdag 15 juni werd de nieuwe locatie ingewijd door de campinggasten en inwoners van de voormalige gemeente Vorden. Volgens goed Achterhoeks gebruik heeft Mañana Mañana ‘buurt gemaakt’ met 3.000 buurtgenoten. De donderdagavond was voor hen gratis toegankelijk, zodat er voor alle aanwezigen de mogelijkheid was om elkaar en het festival te leren kennen. Deze supergezellige dag vormde de ouverture van de drie daaropvolgende festivaldagen waarop bezoekers konden genieten van ruim 120 muziek- en theateracts op acht verschillende podia. Nieuw dit jaar was het Open Podium, waar iedereen zijn talenten mocht laten zien. Daarnaast kon men zich te goed doen aan een uniek programma, zoals je eigen visje hengelen en grillen met verse kruiden, de muzikale workout ‘Silent Skippy Disco’, mini colleges door vooraanstaande wetenschappers in de ‘Universitipi’, de culinaire muziekhappening ‘Food Vibrations’, een siersmederij, een workshop wildplukken, fossielen zoeken voor kinderen, een geheel verzorgde dinnershow met theater, een workshop emmertrommelen, de festivalmarkt en nog veel meer.

Mañana Mañana 2018
De volgende editie van Mañana Mañana zal plaatsvinden op 14-15-16-17 juni 2018. De voorverkoop voor deze zesde editie start op zaterdag 7 oktober 2017 om 11.00 uur.  

Mañana Mañana – Het meest relaxte festival van Nederland!
14-15-16-17 juni 2018
Kasteel Vorden, Vorden
www.mananamanana.eu

lees verder

Nieuwsbrief van de Zwarte Cross:
Het heeft even geduurd maar we zijn er in geslaagd om het programma van de Zwarte Cross compleet te maken. We zijn er trots op dat het een mooi en gevarieerd en kwalitatief goed programma is geworden.
 
Magpie Salute uit de Verenigde Staten is een bluesband met leden van onder andere The Black Crowes, een act die al eerder zijn opwachting maakte in Lichtenvoorde. De tienkoppige band uit de VS is een favoriet van veel Feestfabriekers en de organisatie is dan ook verguld met de boeking. The Magpie Salute speelt op vrijdag. Ook Guus Meeuwis is van de partij op vrijdag 14 juli. Alleen voor de vrijdag zijn nog dagkaarten verkrijgbaar. 

Check de hele lijst nieuwe namen opwww.zwartecross.nl

lees verder

Op 31 mei 2017 wordt het 100ste Klompenpad geopend. Toen Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht het eerste Klompenpad openden in 2002, verwachtten ze niet dat dit 15 jaar later uitgegroeid zou zijn tot een routenetwerk met 100 Klompenpaden en meer dan 1.000 vrijwilligers. Om dit groots te vieren is er in de vier dagen voor de opening een heuse Klompenpadmeerdaagse. Van zaterdag 27 t/m dinsdag 30 mei kun je meewandelen op een Klompenpad.

Klompenpadmeerdaagse

De wandelingen worden georganiseerd door de lokale Klompenpadbeheervrijwilligers. Maak tijdens deze Klompenpadmeerdaagse op een andere manier kennis met de Klompenpaden en de vrijwilligers die de Klompenpaden onderhouden! Er zijn 29 wandelingen waar je uit kunt kiezen. Op zaterdag en zondag zijn de wandelingen ’s middags en op maandag en dinsdag kan je ’s avonds lekker meewandelen. Kijk voor meer informatie over de wandelingen op www.klompenpaden.nl/100-klompenpaden/. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Opening 100ste Klompenpad
Op woensdagmiddag 31 mei a.s. opent Landschap Erfgoed Utrecht het Jufferpad. Een mijlpaal, want het is het 100ste Klompenpad. Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd om dit van 15.30 tot18.30 uur mee te vieren op Fort aan de Buursteeg in Renswoude. De Bosnimf ontvangt je graag voor een leuke middag met een gevarieerd programma. Dhr. Van Beek, commissaris van de Koning in Utrecht, dhr. Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland en mevr. Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe verrichten de officiële openingshandeling. Daarna zijn er leuke workshops waar iedereen aan mee kan doen. Ook wordt ook het boek ’50 nieuwe Klompenpaden’ gepresenteerd. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op www.landschaperfgoedutrecht.nl.


Over Klompenpaden
Klompenpaden zijn populair. De makers van Klompenpaden - Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland - willen dat iedereen al wandelend kan genieten van de mooie omgeving. Lekker struinen door het weiland, kleine doorsteekjes ontdekken, een kop koffie bij een boerenerf. Genieten van frisse lucht, rust en de streek. Klompenpaden bieden een unieke combinatie van wandelen over herstelde historische paden en boerenland. Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl.

lees verder

Medailleregen op de individuele springwedstrijden
Zaterdag 6 mei was het al de beurt aan de senioren van gymnastiekvereniging Represta op de individuele springwedstrijden in Ede, zaterdag 13 mei kwamen de junioren in actie in Nunspeet. De gymnasten lieten op diverse onderdelen mooie en spectaculaire sprongen zien wat maar liefst 8 medailles opleverde voor de Dinxperlose club. Michaela Schilling sprong zich naar goud op de minitrampoline. Eva Schuurman mocht twee keer het hoogste podium betreden. Zowel op de airtumblingbaan als op het onderdeel minitrampoline – Pegasus behaalde zij het hoogste puntentotaal. Ook Loes Veenstra, Demi Wolterink, Annika Otten en Desiree Schuurman zorgden voor een medailleregen. Zij behaalden met hun nette en hoge sprongen vele zilveren en bronzen medailles op diverse onderdelen. Ook de turnsters welke net geen medailles behaalden hebben het super gedaan en kijken met tevredenheid terug op deze gezellige wedstrijddag.  Zaterdag 20 mei is de categorie Jeugd aan de beurt om hun geoefende kunsten te tonen aan de jury. Lijkt het jou ook wel wat om de lucht in te gaan en coole sprongen te leren op verschillende springtoestellen? Kom dan gerust vrijblijvend eens kijken bij de springgroep van Represta. Elke woensdag van 18:30 uur tot 19:30 uur in de Eurohal, tot dan! 


 

Represta op de landelijke halve finale
Zaterdag 6 mei en afgelopen zaterdag 13 mei vonden de landelijke halve finales acrogym op C- en D-niveau plaats in Zwolle. Marlies Zweerink, Cecyl Lensing en Loes Veenstra mochten Represta vertegenwoordigen op C-niveau. In een sterk concurrentieveld hebben zij zich staande gehouden met zowel een strakke balans oefening als een dynamische oefening. Met een puntentotaal van 43,930 was een plek op het Nederlands Kampioenschap net geen feit, maar met een mooie 26ste plaats is trainer Hans Neerhof zeer tevreden. Op D-niveau kwamen Ellen Teunissen en Jet van der Laan, evenals het trio Emma Holler, Ruby Nieboer en Demi Mellendijk in actie. Beide teams lieten vrijwel foutloze oefeningen zien. Ellen en Jet scoorden in de categorie damesparen een puntentotaal van 31,200, goed voor een 14de plaats. Emma, Ruby en Demi scoorden 31,950 en hebben hiermee in de categorie damesgroepen eveneens een 14de plaats behaald. Beiden hebben nog kans op een reserveplek op het Nederlands Kampioenschap. Represta spreekt van een hele prestatie dat de teams het tot en met de halve finales hebben geschopt en zijn trots op de behaalde resultaten.

Op de foto:
V.l.n.r onder: Ruby Nieboer, Emma Holler en Ellen Teunissen.
V.l.n.r. boven: Demi Mellendijk en Jet van der Laan.

lees verder

Afgelopen zaterdag 11 maart vond de laatste plaatsingswedstrijd acrogym C/D-niveau plaatst in sporthal Den Elshof te Groenlo. Drie koppels van gymnastiekvereniging Represta uit Dinxperlo mochten hun oefeningen uitvoeren voor de juryleden om een plek te bemachtigen in de volgende ronde. In de ochtend kwamen Ellen Teunissen en Jet van der Laan in actie. Zij lieten een strakke oefening zien en dit werd beloond met een terechte zilveren medaille in de categorie damesparen D-niveau. In de namiddag was het de beurt aan Dina van Balen, Janice Deckert en Maud Wolterink om hun oefening te laten zien op de acrovloer.  Zij voerden een nette oefening uit en mochten hiermee de bronzen medailles in ontvangst nemen. In de categorie damesparen C-niveau kwamen Marlies Zweerink, Cecyl Lensing en Loes Veenstra met hun spectaculaire dynamische en balans oefeningen op een mooie 12de plaats. Alle koppels hebben zich met deze eindscores geplaatst voor de Oost-Nederlandse Kampioenschappen op 1 april in Ruurlo. Trainer Hans Neerhof spreekt van een zeer succesvolle wedstrijddag met een 100% score. 


Foto: Ellen Teunissen en Jet van der Laan met een zilveren medaille.
Fotograaf: Pettrik Kafoe


 

lees verder

Glasvezelaansluiting voor álle 25.000 adressen naar verwachting in 2019 gereed.
Na de zomer kunnen bewoners in het derde Achterhoek-gebied Aalten en Oost-Gelre zich inschrijven voor toegang tot snel internet en televisie met haarscherpe beelden. Wanneer de helft van de adressen in het buitengebied zich tijdens de campagne aanmeldt, start het Communicatie
Infrastructuur Fonds (CIF) in januari 2018 met de bouw van het glasvezelnetwerk. Naast een abonnement bij een serviceprovider, betalen bewoners voor een glasvezelaansluiting maandelijks een vergoeding van 12,50 euro. Het is ook mogelijk om deze ‘vastrechtvergoeding’ voor 1.600,- euro eenmalig af te kopen.
Nog dit jaar stelt CIF circa 100 miljoen euro beschikbaar om 32.000 plattelandsadressen toegang te bieden tot snel internet. De adressen zijn verdeeld over acht regio’s waar in de komende maanden glasvezelcampagnes starten, waaronder de Achterhoekse gemeenten samen met Lochem, Zutphen en
Doesburg. Hiervoor zijn vorig jaar convenanten gesloten tussen CIF en de elf gemeenten. De verwachting is dat alle 25.000 adressen in deze elf gemeenten eind 2019 toegang krijgen tot het glasvezelnetwerk.

Ambitie om álle adressen van glasvezel te voorzien
Met de start van nieuwe glasvezelcampagnes maakt CIF een belangrijke stap voorwaarts om uiteindelijk álle adressen in het buitengebied van Nederland toegang te bieden tot snel internet. Piet Grootenboer, directeur Glasvezel Buitenaf: “We zijn blij dat we onder andere in de Achterhoek van start kunnen gaan met een glasvezelcampagne. Voor de bewoners van Aalten en Oost-Gelre is dit natuurlijk fantastisch nieuws, maar ook voor de andere gebieden in deze regio biedt het eveneens een mooi perspectief. We kijken ernaar uit om samen met de gemeenten en ambassadeurs de campagne in gang te zetten. ”

Aanbieders en kosten
Bewoners en bedrijven kunnen kiezen uit de diensten van meerdere dienstenaanbieders. Voorafgaand aan de campagne is bekend welke dit zijn. Naast een abonnement bij een dienstaanbieder, betalen bewoners ook een aansluitbedrag om de glasvezel aan te leggen naar de woning. De aansluitkosten worden aangeboden in twee betalingsvarianten (inclusief btw): maandelijks een vastrechtbijdrage van 12,50 euro óf eenmalig 1.600,- euro zonder maandelijkse vastrechtbijdrage. Het aanbod geldt voor alle adressen in het buitengebied zonder coaxaansluiting.

Over CIF
Het Communicatie Infrastructuur Fonds beheert sinds de oprichting in 2008 het derde grootste telecomnetwerk van Nederland. Het heeft inmiddels 350.000 adressen voorzien van een aansluiting op coax- en glasvezelnetwerken. Eerder realiseerde CIF al tien succesvolle glasvezelprojecten voor ruim 32.000 adressen in het buitengebied. Deze gebieden bevinden zich met name in Overijssel, Gelderland en Brabant.

lees verder

Afgelopen zaterdag 19 februari vond de 4de plaatsingswedstrijd plaats voor drie acrokoppels van gymnastiekverenging Represta. De koppels uit Dinxperlo mochten in Hattem de vloer op om een plek te bemachtigen in de volgende ronde. Op E niveau bij de junioren behaalden Michaela Schilling en Esmée Tempels tijdens de 2de plaatsingswedstrijd al een medaille. Ook deze wedstrijd hebben zij een strakke oefening neergezet met als gevolg een startbewijs voor de Oost Nederlandse Kampioenschappen in Hardenberg op 25 maart a.s. Danique Verwiel, Britt van Ree en Evi Bulsink hebben met hun sierlijke oefening een mooie score weten te behalen in de categorie damesgroep E-senior. Annika Otten, Desiree Schuurman en Noor Hengeveld hebben in de dezelfde categorie ook een super prestatie neergezet. Beide koppels zijn dan ook door naar de Oost Nederlandse Kampioenschappen. Het was een zeer succesvolle dag waarbij alle E-koppels van Represta zich dus hebben geplaatst voor de volgende ronde. Trainer Hans Neerhof is trots op deze behaalde resultaten en gaat voor verdere plaatsingen in de wedstrijd. 

lees verder

Van 26 maart tot en met 1 april 2017 vindt de collecteweek van Fonds Gehandicaptensport plaats. Voor deze collecte zijn wij op zoek naar collectanten. Fonds Gehandicaptensport zet zich in voor alle sporters met een zintuiglijke-, verstandelijke en/of lichamelijke handicap. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Zo ook de deelnemers van Splinter bij gymnastiekvereniging Represta uit Dinxperlo. Zij komen wekelijks naar de Eurohal om gezellig samen te kunnen sporten onder begeleiding van vrijwilligers. Deze collecte wordt georganiseerd vanuit deze groep enthousiaste sporters, om zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Veelal zijn kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal of de sportaccommodatie noodzakelijk, denk aan tilliften, sportrolstoelen, of aangepast sanitair. Ook is er vaak extra begeleiding en/of speciaal vervoer nodig. Daarom vragen wij jouw hulp tijdens de collecteweek in Dinxperlo.  Je kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur je wilt lopen. Samen lopen met iemand maakt het altijd leuker en zorgt tevens voor de dagelijkse beweging! Je kunt je opgeven bij de collecteorganisator Maartje Hakze via takomaartje@live.nl of via het landelijk bureau van Fonds Gehandicaptensport in Amstelveen 020 – 73 72 170 www.fondsgehandicaptensport.nl/collecteweek

lees verder

Binnenkort gaat de eerste schop in de grond voor het nieuwe schoolgebouw voor ongeveer 450 studenten van de opleidingen Sport en bewegen en 250 studenten Veiligheid en vakmanschap van het Graafschap College. Op de plek van de oude tennishal op het Doetinchemse Sportpark Zuid krijgen zij vanaf schooljaar 2018 les in een modern, licht en open schoolgebouw. De nieuwbouw staat vlakbij bijbehorende binnen- en buitensportaccommodaties als de Topsporthal met bijvoorbeeld dojo, turn-, fitness- en andere sportzalen en de sportvelden van DZC ‘68. “Een ideale locatie voor het combineren van theorie- en praktijklessen,” begint een trotse opleidingsmanager Sport en bewegen Ap te Winkel. En er gaat nog meer gebeuren in het nieuwe gebouw: “Twee externe partijen, Sportservice Doetinchem en SportmedX, die beiden, net als wij, zeer nauw betrokken zijn bij allerlei bewegingsactiviteiten in onze regio, gaan als huurders gebruik maken van deze nieuwe locatie. Een mooie mix van disciplines en kwaliteiten rondom sport en bewegen,“ vertelt hij enthousiast.

Graafschap College bouwt aan toekomst
Het onder één dak brengen van de opleiding Sport en bewegen met Sportservice Doetinchem en SportmedX biedt voor alle partijen extra kansen: “Het is een unieke bundeling van krachten tussen werkveld en onderwijs, een impuls die zowel voor deze organisaties als voor de regio Achterhoek voordelen heeft. Zo willen we de huidige samenwerking met Sportservice Doetinchem graag verder uitbouwen en intensiveren,” gaat Ap te Winkel verder. “Veel van onze studenten lopen er al stage of zijn direct betrokken bij beweeg- en leefstijlprojecten voor jong en oud. Er gebeurt op dit moment erg veel op het gebied van sport, bewegen en vitaliteit, er liggen mooie kansen om samen onze regio verder te brengen op dit vlak. Als Graafschap College willen we bouwen aan up-to-date en innovatief onderwijs in een ‘hybride‘ leeromgeving, dat aansluit bij wat de maatschappij in het algemeen en onze regio in het bijzonder vraagt. Een samenwerking waarbij werkveld en opleidingen elkaar wederzijds beïnvloeden en versterken, daar ligt de toekomst. SportmedX sluit op het vlak van sportmedische begeleiding prachtig aan. Deze organisatie is betrokken bij de sportkeuringen van onze studenten en zou voor hen ook wat kunnen betekenen als stageplek of in de begeleiding bij en behandeling van blessures. Ideaal om deze deskundigheid als het ware ‘in huis’ te hebben.”

Sportservice Doetinchem beweegt jong en oud
Madelon Nolsen, manager bij Sportservice Doetinchem, is ook blij met haar nieuwe plek: “Sportservice Doetinchem is een onafhankelijke stichting, die in 2012 is opgericht om onder andere het sportbeleid van de gemeente Doetinchem uit te voeren. De buurtsportcoaches, docenten en verenigingsconsulent ondersteunen sportverenigingen en individuele sporters in de gemeente Doetinchem en organiseren en coördineren diverse sportstimuleringsprojecten, zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Trainer voor de Klas, GymExtra, de Diabetis Challenge en het Meer Bewegen voor Ouderen. Een mooi nieuw initiatief is dat Sportservice, de gemeente en de basisscholen de handen ineen hebben geslagen. In het kader van preventie wordt er ingezet op goed bewegingsonderwijs. Buurtsportcoaches gaan samen met de groepsleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen, Hierdoor krijgt de kwaliteit van het bewegingsonderwijs een impuls en worden de motorische vaardigheden van kinderen verbeterd. Op het Graafschap College zijn wij actief betrokken bij het programma voor gezonde leefstijl voor studenten en medewerkers.”

Voortrekker op gebied vitaliteit
Sportservice Doetinchem wil, onder andere met de inzet van buurtsportcoaches, slimme verbindingen leggen met maatschappelijke partners uit het onderwijs, kinderopvang, welzijn, buurt en zorg: “Ons doel is een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren onder de inwoners van de gemeente Doetinchem,” aldus Madelon Nolsen. “Wij willen graag een voortrekkersrol vervullen op het gebied van vitaliteit in de regio, we zijn constant bezig met innoveren en zoeken dan ook actief de samenwerking met allerlei partijen om ons heen. Het Graafschap College en SportmedX passen daar heel mooi bij. Door de korte lijnen kunnen we heel snel in contact komen met docenten en studenten die als (beginnend) vakkrachten in onze projecten mee kunnen draaien, zodat wij een steentje bijdragen aan het opleiden van de aankomende professionals in de regio. SportmedX zou met hun expertise een rol kunnen vervullen bij onze leefstijlprojecten en in het begeleiden van onze projecten voor beginnende of oudere sporters, zodat zij blessurevrij kunnen bewegen.”

SportmedX specialiseert in sportzorg
Coördinator en traumachirurg Tom van Thiel vertelt hoe SportmedX is ontstaan als onderdeel van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk: “In 2000 besloten zij, als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland, een gespecialiseerd sportarts toe te voegen aan een multidisciplinair team van specialisten dat zich bezig hield met behandeling van sport gerelateerde klachten en blessures. In 2013 breidde het SKB dit aanbod uit. Het sportspreekuur werd een onderdeel van SportmedX, met een extra locatie in Doetinchem naast stadion de Vijverberg, waar we ook de medische begeleiding van de spelers van voetbalclub De Graafschap verzorgen.” Inmiddels heeft SportmedX nog zes andere locaties verspreid door het land: “Sinds 2015 is sportgeneeskunde officieel erkend als discipline,” geeft Tom van Thiel aan. “Er is zowel in de topsport als in de breedtesport duidelijk een groeiende behoefte aan goede medische begeleiding. Onze sportartsen en sportfysiotherapeuten weten alles over blessures en de belastbaarheid van het lichaam. Voordeel voor de sporter is dat het multidisciplinair team er voor zorgt dat diagnose, behandeling en nazorg naadloos in elkaar overlopen.”

Levenskwaliteit verbeteren
Toen vanuit het Graafschap College de vraag werd gesteld om mee te denken over de nieuwbouw was er vanuit SportmedX geen twijfel om hierin te participeren: “We kennen het Graafschap College al omdat we bij de intake van nieuwe studenten de sportmedische keuring verzorgen. Verder komen we elkaar tegen op regionale samenwerkingsverbanden rondom sport en bewegen zoals bijvoorbeeld Achterhoek Younited, dat jongeren wil behouden voor de regio door hen een optimaal ontwikkelingsklimaat te bieden bij sport, op school en in de maatschappij. Daarbij ondersteunen ook wij regionale leefstijlprojecten. In Winterswijk bijvoorbeeld voor diabetespatiënten en mensen met ernstig overgewicht. We merken dat we echt wat kunnen toevoegen aan de levenskwaliteit van deze groepen. Samen werken aan een gezonde Achterhoek spreekt ons dan ook zeer aan. Onze plek in dit nieuwe gebouw past hier perfect bij. We lopen makkelijk bij elkaar binnen en kunnen zo het aanbod aanvullen en versterken.”

Gezonde toekomst
“Als Graafschap College maken we samen met deze partners weer een mooie stap vooruit,“ sluit Ap te Winkel af. “We staan als school midden in de regio, studenten komen overal voor stages en werkervaring. Studenten Sport en bewegen vind je in diverse sportorganisaties, maar ook in de kinderopvang, in verpleegtehuizen en andere organisaties waar thema’s rond bewegen en gezonde leefstijl aan de orde zijn. Voor ons is de samenwerking in het nieuwe gebouw een geweldige mogelijkheid om onze studenten, nog meer dan we nu al doen, in de praktijk kennis te laten maken met allerlei facetten uit de sport- en bewegingswereld. Tevens halen we het werkveld letterlijk naar binnen in ons onderwijs, om zo de kwaliteit verder te verbeteren. Samen staan we voor een vitale Achterhoek, een beweging richting gezonde toekomst!”

lees verder

Via de aanplantactie Knotten voor het landschap! biedt Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) bewoners in het buitengebied van Gelderland de kans om zelf één of meerdere knotbomen aan te planten. Bij knotbomen denken we vaak aan knotwilgen, maar ook andere soorten zijn geschikt om aangeplant en beheerd te worden als knotboom. Denk naast de knotwilg aan de knoteik, knotes en knotels. De verschillende knotboomsoorten kennen allemaal een eigen specifieke en logische plek in ons landschap. Door knotbomen aan te planten helpt u mee aan de herkenbaarheid van ons landschap!

Spelregels
De eigen bijdrage voor een knotboom varieert per soort van : € 4,-  tot € 18,- per stuk. Wie voldoende ruimte beschikbaar heeft voor een rij knotbomen, kan zich vóór vrijdag 24 februari opgeven via www.landschapsbeheergelderland.nl. De uitdeeldag van de bestelde bomen is op vrijdag 17 maart 2017. U kunt dan de bomen bij het SLG kantoor in Rozendaal komen ophalen. Informatie over het aanplanten ontvangt u op de uitdeeldag.

Een stukje geschiedenis
Knotbomen vormen al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het Nederlandse cultuurlandschap. Bepaalde boomsoorten werden vroeger geknot om gebruikshout te leveren. Omdat deze wijze van houtproductie niet rendabel meer is, dreigen deze markante knotbomen uit het landschap te verdwijnen. SLG stimuleert graag de aanplant van knotbomen om de eigenheid van het cultuurlandschap te behouden en te versterken.

Natuurwaarde
Oude noestige knotbomen kunnen allerlei planten en dieren herbergen. Menig vogel, zoals de steenuil, vindt in een knotwilg zijn nestplaats. Ook kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen. Bomen, struiken, grassen, varens, mossen en paddenstoelen vinden een goede humusrijke voedingsbodem in vermolmde delen van oude knotbomen. De wilg is één van de eerste inheemse lentebloeiers en de bloemen vormen een belangrijke voedingsbron voor de bijen.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij

lees verder

Elke zaterdagochtend van 10:00 uur tot 11:30 uur zijn 17 volwassen sporters met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking fanatiek in de Eurohal te Dinxperlo, maar zaterdag 28 januari was het een speciale les voor de leden van Splinter. Via een subsidie van het fonds Gehandicaptensport heeft gymnastiekvereniging Represta uit Dinxperlo een nieuwe aanloopmat kunnen aanschaffen voor Splinter, waarvoor we het Fonds hartelijk willen bedanken. De nieuwe mat zat nog opgerold in de verpakking en is al wapperend met een parachutedoek feestelijk onthuld door de deelnemers zelf. De oude mat was aan vervanging toe en de nieuwe mat is dan ook direct in gebruikt genomen. Er is een obstakelbaan van gemaakt om te werken aan evenwicht en behendigheid. De nieuwe aanschaf kan gebruikt worden voor allerlei beweeg- en spelactiviteiten zodat we er voor kunnen zorgen dat de sporters in beweging blijven. Ook dit voorjaar zal Represta weer collecteren om het fonds Gehandicaptensport te ondersteunen en Splinter enthousiast kan blijven sporten!

lees verder

Audiciën Leonie Janse van Rensburg heeft een dikverdiende zilveren Oor Award gewonnen. Te Kiefte Dinxperlo feliciteerd haar hiermee van harte. (Zie foto).
Leonie is hiermee een erkend, uitstekende thuisservicemedewerkster van de Amplifon Groep.
Zij heeft voor Beter Horen iedere dinsdag zitting bij Te Kiefte in Dinxperlo voor de complete hoorzorg.

Zij probeert de beste zorg te leveren aan haar klanten en wordt door deze mooie zilveren trofee beloont. Zij geeft een ieder graag advies.
Wilt u contact opnemen met Leonie? Dan kunt u bellen met te Kiefte Dinxperlo  0315-651606 of met Beter Horen 074-2424562.

lees verder

De Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding heeft de heer Victor van Dijk (1958) benoemd tot nieuwe algemeen directeur van ROVA. Hij volgt daarmee Hans Groenhuis op die eind oktober 2016 afscheid nam in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Victor van Dijk treedt per 1 april 2017 in dienst en is thans voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring, een zorginstelling in Noord Holland.

Victor van Dijk studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en bekleedde daarna verschillende functies bij hoofdzakelijk publieke of semi-publieke organisaties. Zo was hij werkzaam bij het Ministerie van Volkshuisvesting en Milieu en bij het Kadaster, voordat hij in 1995 werd aangesteld als algemeen directeur van de Waterleiding Maatschappij Overijssel. Na de fusie van het waterleidingbedrijf tot Vitens in 2002 was Victor daar lid van de Raad van Bestuur. In 2004 maakte Victor de overstap naar de zorg als directeur van Corbis Plus wat later fuseerde tot het huidige Omring, een zorginstelling met ruim 3000 medewerkers en een omzet van ruim €150 miljoen.

In zijn loopbaan richtte Victor zich steeds op het goed positioneren en ontwikkelen van de organisaties waar hij werkte: het Kadaster, de Drinkwatermaatschappij Overijssel en Vitens, en de zorgorganisatie Omring. Het leiden van bedrijven met een duidelijk maatschappelijke doelstelling motiveert hem zeer.

“De publieke afvalzorg en het beheren van de openbare ruimte is natuurlijk heel wat anders dan ouderenzorg. Maar in mijn tijd bij WMO en Vitens heb ik sterk het belang van dit soort nutsfuncties ervaren. Je voert een belangrijke taak uit voor de samenleving. Je moet er niet aan denken als ze er niet zouden zijn of niet zouden functioneren. Dat publieke belang, in combinatie met het samenwerken met de mensen die bij nacht en ontij dit werk verzetten, motiveert mij zeer om bij ROVA aan de slag te gaan”, aldus Victor van Dijk.

Met de benoeming van Victor van Dijk heeft ROVA niet gekozen voor een bestuurder met ervaring in de afvalsector. “In de profielschets was voor ons leidend dat we een bestuurder vonden met hart voor de publieke zaak; een zakelijk, integer en verbindend bestuurder. In de persoon van Victor vinden we al deze elementen terug”, aldus Co Verdaas, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Met zijn aanstelling gaan we gestaag verder bouwen aan het succes van ROVA”.

lees verder

Afgelopen zaterdag 21 januari vond de tweede plaatsingswedstrijd acrogym plaats in de Eurohal te Dinxperlo. Drie koppels van Represta hebben het op E-niveau opgenomen tegen een groot deelnemersveld afkomstig uit Gelderland en Overijssel.
Voor gymnastiekvereniging Represta was dit tevens de start van het nieuwe wedstrijdseizoen en deze thuiswedstrijd was direct een succes. De koppels hebben strakke oefeningen laten zien, met een mooi resultaat.

In de categorie damesgroep E-senior behaalde het trio van Annika Otten, Desiree Schuurman en Noor Hengeveld een prima 8ste plaats. In dezelfde categorie hebben Danique Verwiel, Britt van Ree en Evi Bulsink met hun sierlijke oefening een 5de plaats behaald. Bij de damesparen E-senior mochten Michaela Schilling en Esmée Tempels schitteren op het podium, zij hebben met hun nette oefening een bronzen medaille in de wacht gesleept.

Met veel publiek en een gezellige sfeer was het een succesvolle dag voor de koppels uit Dinxperlo.


Foto: Jaap Verwiel


 

lees verder

Anne Oosterbaan uit Sinderen schrijft over Landbouw met bomen. Hij hoopt hiermee voedselproducenten te inspireren om bomen in te zetten voor duurzame voedselproductie. Bomen kunnen een belangrijke rol spelen bij nieuwe, duurzame manieren om voedsel te produceren. Bomen zijn op zichzelf al “multiproductief”. Ze leveren vaak meerdere producten op (hout, vruchten, blad, schors, sappen, stikstof enz.), ze kunnen erosie van oevers en stuifgevoelige gronden tegengaan, ze produceren zuurstof, ze vangen stoffen als fijnstof en ammoniak in, ze leggen koolstof vast, ze ontsluiten diepere grondlagen, ze produceren hernieuwbare energie, ze kunnen extreme hoeveelheden neerslag en hitte temperen,  ze kunnende zorgen voor meer  soorten insecten, vogels en vleermuizen en ze kunnen een afwisselend landschap opleveren.

Al deze eigenschappen van bomen kunnen goed worden gecombineerd met de productie van landbouwgewassen en/of dieren. Dit noemt men ook wel “landbouw met bomen” of “agroforestry”. Bij zulke combinaties is het de kunst om een zodanige opzet te kiezen, dat de bomen en het gewas en eventueel ook de dieren elkaar op een gunstige manier  beïnvloeden. Hiermee kan 1 + 1  meer dan 2 worden! 

Een voorbeeld is de combinatie van een gewas dat stikstof nodig heeft voor een goede ontwikkeling, met een boomsoort die stikstof produceert. De  zwarte els is zo’n boomsoort die door middel van wortelknolletjesbacteriën stikstof produceert. Dit kan via hun blad en via de bodem ten goed komen aan een gewas dat tussen de bomen wordt geteeld.  

Anne Oosterbaan uit Sinderen heeft in een pas verschenen boek 25 voorbeelden beschreven van zulke combinaties en hoopt daarmee voedselproducenten te inspireren om bomen in te zetten voor duurzame voedselproductie.

Het boek Landbouw met bomen; 25 voorbeelden van agroforestry kost 17,95 euro en is te verkrijgen via www.boekenbestellen.nl

 

lees verder

In 2015 is Stichting Achterhoek Toerisme in samenwerking met een aantal topmusea een campagne gestart om het aanbod van musea in de Achterhoek te presenteren. De unieke samenwerking waarbij de Achterhoekse musea de krachten bundelen om de bezoeker een compleet aanbod te kunnen bieden, werpt zijn vruchten af. Het aantal deelnemers binnen de campagne is inmiddels van 20 deelnemers naar 24 deelnemers gegroeid en het publiek weet de Achterhoekse musea goed te vinden.
Campagne Musea Achterhoek De promotiecampagne Musea Achterhoek richt zich op het groots uitdragen van het aanbod van de Achterhoekse musea. Door de samenwerking kunnen de musea hun slagkracht vergroten en worden ze zichtbaar bij een breder publiek. Binnen de campagne wordt elk jaar een museumbrochure ontwikkeld waarin zich alle deelnemende musea presenteren.

De nieuwe brochure Musea Achterhoek is vanaf 23 januari te verkrijgen bij de deelnemende musea, VVV’s en Toeristische Informatiepunten in de Achterhoek. Ook is er een website waarop informatie in het Nederlands, Duits en Engels over musea en lopende tentoonstellingen te vinden is. Kijk op www.musea-achterhoek.nl
Toonaangevende kunst en spannende geschiedenis Het museumaanbod in de Achterhoek is divers en verrassend. Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij een bezoek aan één van de prachtige musea vol toonaangevende schilder-glas en beeldhouwkunst van internationale grootmeesters. Denk hierbij aan het Lalique Museum in Doesburg of Villa Mondriaan in Winterswijk. Daarnaast is het grootste museum voor Nederlands Modern Realisme, Museum MORE, gevestigd in Gorssel. Hier is onder andere de voormalige Scheringa collectie te bewonderen met diverse werken van Carel Willink en Charley Toorop. Voor een grote verzameling middeleeuwse kunst ga je naar Kasteel Huis Bergh in het grensstadje ‘s –Heerenberg. Maar ook voor de cultuurfanaat zijn er verschillende interessante musea over historische gebeurtenissen, de maakindustrie of oude gewoonten uit de streek.
Van toonaangevende kunst tot inspirerende muziek, en van spannende geschiedenis tot aan innovatieve industrie, je vindt het in de Achterhoek. En nog veel meer, want naast kunst en cultuur biedt de Achterhoek talloze recreatiemogelijkheden waardoor een museumbezoek uitstekend te combineren is met een compleet dagje uit of langer verblijf in de Achterhoek.
Achterhoekse museumbranche in beweging In 2017 staat er in de Achterhoek heel wat te gebeuren op museum gebied. Zo opent Museum MORE een tweede locatie in Ruurlo en in Zutphen komt er een nieuw museum bij: het Geelvinck MuziekMuseum Zutphen, dat ook een vestiging in Amsterdam heeft. In het voorjaar openen de vernieuwde Musea Zutphen hun deuren op een nieuwe locatie in de historische binnenstad, namelijk het Hof van Heeckeren. Dan is 2017 ook nog eens het jaar van het 100-jarig jubileum van de kunststroming De Stijl. Nederland viert dit met het feestjaar Mondriaan to Dutch Design. Piet Mondriaan is namelijk een van de bekendste kunstenaars van deze internationale kunstbeweging. Villa Mondriaan in Winterswijk is om die reden ook nauw betrokken bij de activiteiten rondom Mondriaan to Dutch Design. Kijk voor meer informatie op www.achterhoek.nl/mondriaan

lees verder

Met ingang van 1 januari 2017 is het klantcontactcentrum van ROVA op werkdagen geopend van 8:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur. ROVA kiest voor de uitbreiding van de openingstijden omdat het voor de inwoners van het werkgebied (24 gemeenten) op de best mogelijke manier service wil verlenen. Tevens zal het klantcontactcentrum van ROVA per 1 januari ook te bereiken zijn via Whatsapp.

Meerdere mogelijkheden van klantcontact
Met de uitbreiding van Whatsapp beschikt ROVA over een breed palet aan klantcontactkanalen. Inwoners hebben diverse mogelijkheden om een melding, suggestie, klacht door te geven of om een vraag te stellen. Men kan naar gelang kiezen voor e-mail, chat, online webformulier, telefoon, Facebook, Twitter of Whatsapp. Daarbij worden de tijden van bereikbaarheid verruimd van 8.00 tot 20.00 uur op werkdagen (voorheen van 8.00 uur in de ochtend tot 17.00 uur in de avond). Dit sluit beter aan op de huidige economie en wensen van vooral werkende mensen.

“Voor ons is goede service erg belangrijk. Naast een inhoudelijk goede behandeling van vragen willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de diverse mogelijkheden om ons te kunnen bereiken. Met deze uitbreidingen verwachten wij een goede aansluiting te hebben gevonden bij de wensen van onze inwoners!”

Aldus Henrike Klootwijk, Teammanager ROVA Klantcontactcentrum

Het klantcontactcentrum van ROVA beantwoord vragen rondom de afvalinzameling van de 24 aandeelhoudende gemeenten van ROVA. Gemiddeld zijn er op jaarbasis ongeveer 300.000 klantcontacten via verschillenden kanalen.

lees verder

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de 22 gemeenten in de regio Noord Oost Gelderland samengevoegd. Op 15 december 2016 is de Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland opgericht. Een nieuwe organisatie, waar alles bij elkaar is ondergebracht en niet meer bij verschillende organisaties. De directeur- bestuurder van de Stichting is mevrouw Azime Gulhan. De stichting levert een bijdrage   aan het creëren van veiligheid in de thuissituatie en het stoppen van geweld.

Over Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen werken we aan een prettige thuissituatie waar veiligheid voorop staat. Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar op 0800 2000.

De gemeenten
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is werkzaam in de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.

 

lees verder

School en wijk in de praktijk: Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek best practice Nederlands Jeugdinstituut. Deze maand zijn door het Nederlands Jeugdinstituut twee publicaties uitgebracht over de werkwijze rondom ‘School en wijk in de praktijk’ in de Oost-Achterhoek. Hiermee krijgt de werkwijze van het Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek landelijk erkenning. Belangrijke succesfactor is de nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders.

Het Ondersteuningsteam (OT) geeft samen met de jeugdconsulenten vorm aan de taak die de gemeenten erbij hebben gekregen binnen de Jeugdhulp. Binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk is het OT actief en kunnen scholen, professionals, maar ook ouders en kinderen contact opnemen met het team.

Trots
De drie wethouders namens de betrokken gemeenten spreken uit dat ze trots zijn op het Ondersteuningsteam. “We zijn erg trots met deze landelijke erkenning. Het team werkt vraaggericht en is voor professionals en ouders en kinderen goed bereikbaar. Wat de werkwijze zo bijzonder maakt is de uitstekende samenwerking met het onderwijs (zowel met basis-, voortgezet als speciaal onderwijs) en zorgaanbieders. Dat maakt dat het team heel effectief ondersteuning kan bieden waar dat nodig is. ”

Traditie van samenwerking
De wethouders vervolgen: “De regio Oost-Achterhoek kent een goede traditie van samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs.
Met de invoering van passend onderwijs en de overgang van de jeugdhulp, hebben gemeenten, jeugdhulpinstellingen, scholen en samenwerkingsverbanden de handen ineen geslagen. Samen zijn wij erin geslaagd om op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen te organiseren, thuis én op school.”

Snel en laagdrempelig contact
Jeroen Stevens, manager van het Ondersteuningsteam: “Wij garanderen dat we na binnenkomst van de vraag binnen 5 werkdagen contact hebben met het gezin. Binnen 14 dagen zitten we bij hen aan tafel. Dat redden we nog steeds, sinds mei 2013 hebben we al bijna 1.000 gezinnen begeleid in de 3 gemeenten.”

Complexe zorgvraag? Onderwijs en zorg regelen in 1 gesprek
In de Oost-Achterhoek is een methode ontwikkeld waarmee een ‘integraal zorgarrangement’ wordt georganiseerd voor kinderen met een complexe ondersteunings- en zorgvraag. Bijvoorbeeld voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. Dat gebeurt in één gesprek van één uur, met alle betrokkenen aan één tafel (ouders, onderwijs, zorg en gemeente). In dit gesprek wordt een onderwijsplek vastgelegd, de aanvullende zorg geregeld, leerplicht geregeld en het vervoer van de

leerling. Zo kunnen we maatwerk leveren voor een kind, en belasten we de ouders minimaal, doordat zij maar één aanmelding hoeven doen en één gesprek hebben.

Publicaties ‘School en wijk in de praktijk’
De publicaties zijn te downloaden via de site van het Nederlands Jeugdinstituut:

 • School en wijk in de praktijk: Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek

http://www.nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/School-en-wijk-in-de-praktijk-ondersteuningsteam-Oost-Achterhoek

lees verder

Het evenemententerrein dat gebruikt wordt door de Vereniging Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen Dinxperlo (VVNF) heet voortaan ‘Theo Rijksterrein’. Het initiatief voor de vernoeming komt van de familie Rijks. Het bestuur van de VVNF, Dinxpers Belang, Heimatverein Suderwick, de Commissie Cultureel Erfgoed en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten ondersteunen dit initiatief van harte.  

Theo Rijks (1925-2015) heeft veel betekend voor de gemeente Aalten en in het bijzonder voor Dinxperlo. Hij was onder meer:

 • mede oprichter van de voetbalclub DZSV;
 • voorzitter van VVNF van 1970 tot 2006 en benoemd tot erevoorzitter.
 • gemeenteraadslid;
 • betrokken bij de Euregio, waaronder bij EuroDiBO, het samenwerkingsverband Dinxperlo-Bocholt;
 • betrokken bij Euregionale samenwerking met de Heimatverein Suderwick;
 • actief voor de oprichting van het joods monument aan de Kwikkelstraat;

Vandaar dat het college heeft besloten om hem permanent te gedenken met een straatnaam.

De onthulling vindt plaats op maandag 19 december. Het straatnaambord wordt onthuld door burgemeester Berghoef en mevrouw Willemien Rijks-Masselink, de weduwe van de heer Rijks. Het bord krijgt het onderschrift ‘Voorzitter VVNF 1970 – 2006’. Het Theo Rijksterrein bevindt zich naast Helmkamp 2 in Dinxperlo.

lees verder

Oost-Achterhoek. Bibliotheekleden kunnen vanaf nu een jaar lang gratis twee online cursussen volgen. Om een nieuwe hobby te ontdekken of een vreemde taal te leren. Om wegwijs te worden in een computerprogramma of meer te weten over gezondheid en opvoeding. Als bonus krijgt iedere cursist elke maand een korte cursus cadeau.

Hoe werkt het?
Er zijn in totaal 30 cursussen in de categorieën Vrije tijd, Persoonlijke ontwikkeling, Computer en nieuwe media en Gezondheid en opvoeding en Talen. Met een geldig bibliotheeklidmaatschap kunnen twee cursussen gekozen worden. Op de site van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, www.oostachterhoek.nl staat meer informatie.

Cursus van de maand
Deze maand is de bonus een cursus voorlezen. Met minimaal een kwartiertje per dag voorlezen neemt de lees- en taalvaardigheid van kinderen enorm toe. Ook de Sint vindt voorlezen erg belangrijk. Alle kinderen mogen daarom, zolang de voorraad strekt, in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek een vouwschoen komen halen. Als die schoen, prachtig ingekleurd, weer in de bibliotheek bezorgd wordt, zal Sint of één van zijn pieten een cadeautje in die schoen stoppen, goed voor 15 minuten (voor)leesplezier.

Waarom cursussen van de Bibliotheek?
Met het aanbieden van online cursussen wil de Bibliotheek een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De Bibliotheek stelt zich ten doel dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan deelnemen. Daarnaast wil de Bibliotheek een (online) plaats bieden voor een ieder die wil ontspannen en die een moment van rust zoekt om informatie in wat voor vorm dan ook tot zich te nemen.

lees verder

HUMMELO - Het is definitief einde oefening voor Ben Jolink (70). Muziek zal hij altijd blijven maken, maar zijn broze gezondheid laten liveshows niet meer toe. Zondag 18 december zal hij tijdens de cd-presentatie van zijn band De Pensionado’s een allerlaatste keer het podium beklimmen.


 NOOIT MEER LIVE


De Achterhoeker heeft de knoop definitief doorgehakt nadat de artsen hem anderhalve week geleden vertelden over de toestand van zijn longen: ,,Uit medisch onderzoek is gebleken dat ik nog maar een longcapaciteit van 45 procent heb. En dan niet ten opzichte van een gezonde jongeman, nee, ten opzichte van een doorsnee zeventiger.”

Het nieuws kwam hard aan. Vooral omdat hij met De Pensionado’s dacht nog een paar jaartjes door kon gaan. Tijdens optredens met dit gezelschap kan hij immers blijven zitten tijdens het gitaarspelen. Heel wat anders dan de uitputtende shows met Normaal.

,,Met een hoop medicamenten zou ik heus nog wel geprepareerd kunnen worden voor een optreden. Maar bij een optreden komt veel meer bij kijken dan alleen dat uurtje dat je op de planken staat. De voorbereiding. De stress, de zenuwen op de dag zelf. Dat maakt het juist zo zwaar. Vast staat dat ik daarmee mijn longcapaciteit steeds verder zou afbreken. En dat is het mij allemaal niet waard.”

Jolink verblijft momenteel gedurende de werkweek in een revalidatiekliniek. Slechts in de weekenden is hij thuis. ,,Alleen klopt de term revalidatie in mijn geval niet. Ik word namelijk niet meer beter.” Met name de laatste twee jaar gingen zijn longen hard achteruit. ,,In 2013 reed ik zelfs nog motorcrosswedstrijden. Omdat ik met Normaal nog zo graag die veertig jaar wilde volmaken, ben ik ermee doorgegaan. Maar achteraf gezien had ik gewoon twee jaar eerder moeten stoppen.”

Deze middag zitten ze bij elkaar in De Heujberg, zoals de oefenstudio naast Jolinks woonboerderij in Hummelo heet. De overige Pensionado’s kent hij al vele jaren. Het zijn stuk voor stuk generatie- en streekgenoten. De afgelopen negen maanden werkten ze aan een cd. ,,In een echt Pensionado-tempo. Bij dit soort oude mannen duurt het uiteraard allemaal wat langer dan normaal. Maar goed, in die negen maanden hebben we er evenveel plezier aan beleefd als het maken van een baby.”

Zondag 18 december presenteren ze hun album Odi Profanum bij zaal De Witkamp in het Achterhoekse Laren. Met onder anderen Miss Montreal en Normaalbassist Willem Terhorst als speciale gasten.

De muziek lijkt in niets op die van Normaal. Het is vooral sfeervolle easy-listeningmuziek met veel koorzang. Met teksten in afwisselend Engels en Achterhoeks. Voornamelijk rootsmuziek met slechts een incidentele stevige rock-uitzondering.

Of De Pensionado’s straks eventueel zonder Ben gaan optreden? ,,Geen idee. We weten dit ook nog maar net”, zegt oud-Normaalgitarist Alan Gascoigne in zijn karakteristieke ‘Achterhoeks-Engels’. Ben stelt de rest echter gerust. ,,Ik blijf gewoon doorgaan met het componeren van nummers. Samen met Bennie Migchelbrink, met wie ik dat ook veel jaren bij Normaal deed. En ook met De Pensionado’s ga ik door. Lekker een keer in de week gezellig muziekmaken, hier in De Heujberg. Waarbij we beginnen met koffie en het eerst een halfuur lang hebben over allerhande fysieke kwalen. Hartaanvallen, zere knieën, Viagra. Voor de rest moet ik dit nieuws over mijn gezondheid nog tot mij door laten dringen. Hoe mijn muzikale toekomst eruit gaat zien, is nu letterlijk toekomstmuziek.”

Online persconferentie:


Foto’s en film: Koos Groenewold


 

lees verder

De gezamenlijke Erfgoednota 2017-2020 met de titel ‘Wi-j doet ’t samen’ is door de gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk vastgesteld. In de nota zijn de kaders vastgelegd voor het erfgoedbeleid. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma biedt een overzicht van de activiteiten en projecten, die in de komende periode worden uitgevoerd

Ambities, doelen en activiteiten
In Aalten en Oost Gelre stelde de raad de nota vast op 18 oktober jl., de raad van Winterswijk volgde op 26 oktober 2016. In de nota zijn de ambities, doelen en activiteiten van het beleid voor de komende vier jaar opgenomen. Ook zijn er themalijnen opgesteld voor het uitdragen van het erfgoed. De ambities van de gemeenten voor de komende periode zijn:

 • Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.
 • Historische kwaliteit behouden, benutten, verduurzamen en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige streek.
 • De identiteit van onze streek inzetten voor de beleving van erfgoed voor en door bewoners en bezoekers.
 • Onze kennis vergroten en (digitaal) delen om kwaliteit te verhogen en inspiratie te bieden voor jong en oud.

Belang cultureel erfgoed
Ons culturele erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cultuur en erfgoed een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en de maatschappij. Erfgoed is van belang voor het toerisme en voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. De gemeenten streven ernaar om deze bijdrage zo groot mogelijk te maken. Dit is een van de uitdagingen die zij aangaan op basis van de gezamenlijke erfgoednota. Vanzelfsprekend doen zij dit graag samen met de organisaties en mensen in de streek. Om het erfgoed te versterken, zijn in de drie gemeenten extra financiële middelen beschikbaar gesteld. De nota is te vinden op de websites van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

lees verder

Lijkt het jou leuk om je een uurtje uit te leven op allerlei springtoestellen als de grote trampoline, airtumbling of airtrack? Salto’s en andere spectaculaire sprongen leren? Kom dan eens vrijblijvend kijken bij gymnastiekverenging Represta in Dinxperlo. Vanaf 26 september is de springgroep verplaatst van dag en tijdstip. Ben jij 8 jaar of ouder? Kom dan elke dinsdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur een uurtje springen in de Eurohal te Dinxperlo. Tot in de zaal!

Contactgegevens Represta

lees verder

Ook moeite met een armband omdoen? Of zie je dit bij een vriendin of vriend? De Fairy fastener is een zeer eenvoudige en chique manier om je armband of horloge vast te maken. Zonder krassen en met het grootste gemak. Kijk maar naar het filmpje hieronder.

Verkrijgbaar bij te Kiefte Dinxperlo voor €19,95

lees verder

Festival heeft op papier alles tegen, toch wederom bezoekersrecord met een uitverkochte 20ste editie. Dit weekend bezochten 220.000 mensen de volledig uitverkochte 20ste editie van de Zwarte Cross in het Achterhoekse Lichtenvoorde. In 2015 waren dit er 197.450; dit betekent opnieuw een bezoekersrecord! Ook dit jaar blijkt de unieke formule van muziek, motorsport, theater, stunts en ander spektakel een succes. Zowel de camping, zaterdag als de zondag waren ruim van te voren uitverkocht. De dagkaarten van de vrijdag verkochten aan de dagkassa uit. Dat is opmerkelijk, want op papier heeft het festival alles tegen. Gelegen in een krimpregio in een ruraal gebied van Nederland en aangestuurd door een 67-jarige laagopgeleide voormalige interieurverzorgster met licht overgewicht haalt het festival alle mainstreamfestivals rechts in. “Niets is onmogelijk in de Achterhoek!”, aldus een strijdlustige festivaldirectrice Tante Rikie.

Say yes to apartigheid!
Het adagium van deze jubileumeditie was ‘Say yes to apartigheid!’. Alle festivaldagen werd op de 31 podia alles wat ieder afzonderlijk mens bijzonder maakt uitbundig gevierd. Hoogtepunten waren onder andere Kensington dat als headliner van de vrijdag het veld voor het hoofdpodium in vuur en vlam zette en de komst van de Russische protestgroep Pussy Riot op zaterdag.

Hoofdstunt afgelast
De hoofdstunt, waarbij de Amerikaanse stuntman Chuck Borden zich door een katapult over de Megatent zou laten schieten, werd op vrijdagavond definitief afgeblazen. Vanwege tegenslag in de testfase werd een dusdanige achterstand opgelopen waardoor technische problemen niet op tijd verholpen konden worden. Aangezien deze katapultsprong niet zonder risico is en de veiligheid van Chuck honderd procent gewaarborgd moest zijn werd op vrijdagavond de knoop doorgehakt. “Met grote spijt moeten we meedelen dat het niet gelukt is, het is gewoon niet veilig. We bieden onze excuses aan voor iedereen die het jammer vindt dat deze stunt niet doorgaat. Geloof ons, zelf balen we er nog het meest van! Volgend jaar moet het alsnog gebeuren”, meldde de organisatie.

Geen calamiteiten
Tot op heden is het evenement verder zonder enige noemenswaardige calamiteiten verlopen en de organisatie spreekt dan ook van een zeer geslaagde editie. Festivaldirectrice Tante Rikie: “Alleen maar vrolijke mensen, het festivalterrein lag er weer geweldig bij en de sfeer is geweldig. Wat was het een fantastisch weekend. Zwarte Crossers, I love you!”. Op dit moment is het festival nog in volle gang en het feest zal op de camping tot in de kleine uurtjes doorgaan.

De bezoekersaantal per dag waren:
Donderdag 21 juli:          25.000  
Vrijdag 22 juli:                   65.000
Zaterdag 23 juli:               idem
Zondag 24 juli:                  idem

Zwarte Cross 2017
Volgend jaar zal de Zwarte Cross plaatsvinden op 14, 15, 16 juli. De campingbezoekers zijn al een dag eerder welkom op 13 juli. De inschrijvingen voor deelname aan de Zwarte Cross starten op 5 november, vanaf 12 november kunnen leden van de Zwarte Cross fanclub ‘Harder!’ kaarten bestellen en een week later op 19 november start de voorverkoop voor de rest van de wereld.

Zwarte Cross 2017; 13 – 14 – 15 - 16 juli

Festivalterrein de Schans, Lichtenvoorde
www.zwartecross.nl

 

lees verder

Een prachtige avond, afgelopen zaterdag tijdens in Dinxperlo tijdens de Zomeravond Braderie. Niet alleen Dinxperse gasten, natuurlijk veel Duitse gasten en ook veel gasten uit de omliggende plaatsen van Dinxperlo bezochten de gezellige braderie. De organisatie had veel activiteiten op touw gezet voor de kinderen en overal was van alles te beleven, onder het genot van een lekker hapje en een drankje.

Bekijk meer foto's via deze link

 

lees verder

18.380 bezoekers op vierde editie van het meest relaxte festival van Nederland. Afgelopen weekend heeft voor de vierde maal ‘Mañana Mañana’ plaatsgevonden in het Achterhoekse Hummelo. 18.380 bezoekers wisten de weg richting Landgoed Enghuizen te vinden. De organisatie, De Feestfabriek, spreekt van een groot succes vanwege de geweldige sfeer onder de festivalgangers, een uitverkochte zaterdag én zondag, en de ruime stijging in bezoekersaantal ten opzichte van 13.214 bezoekers in 2015.                           

Keihard chillen
De mix van muziek, theater, cultuur en Bourgondisch eten en drinken bleek ook dit jaar in de smaak te vallen. De sprookjesachtige locatie en de gemêleerde bezoekers zorgden uiteindelijk voor een onvergetelijk weekend waar nog lang over nagepraat zal worden door alle aanwezigen.

Mañana Mañana telde deze editie voor de eerste maal vier festivaldagen. Op donderdagavond vond namelijk ‘Mañana Classica’ plaats. Dit klassiek zomeravondconcert vormde de ouverture van de drie daaropvolgende festivaldagen waarop bezoekers konden genieten van ruim 120 optredens op acht verschillende podia. Daarnaast kon men zich te goed doen aan uniek programma als je eigen visje hengelen en grillen met verse kruiden, de muzikale workout ‘Silent Skippy Disco’, mini colleges door vooraanstaande wetenschappers in de ‘Universitipi’, een nachtelijke OERRR avonturentocht, slacklining, de culinaire muziekhappening ‘Food Vibrations’, een siersmederij, fossielen zoeken voor kinderen, en spetterende afterparty’s in ‘Harm’s Partybarn’. Ondanks de slechte weersvoorspellingen was het mooi weer en het festivalterrein goed begaanbaar. Het festival is op dit moment nog in volle gang. Headliner en balkansensatie Shantel & Bucovina Club Orkestar zal vanavond Mañana Mañana 2016 volledig in stijl afsluiten. Tot op heden is het festival, net als bij de voorgaande drie edities, zonder enige calamiteiten verlopen.

De organisatie wil de eigenaar van het landgoed, graaf van Rechteren Limpurg, hartelijk danken voor het gebruik van het landgoed en de prettige samenwerking.

Bezoekersaantallen per dag:

Donderdag 16 juni (Mañana Classica):           685

Vrijdag 17 juni:                                                4.695

Zaterdag 18 juni:                                             6.500    

Zondag 19 juni:                                                6.500

 

Mañana Mañana 2017

De volgende editie van Mañana Mañana zal plaatsvinden op 8, 9, 10 en 11 juni 2017. De organisatie, Feestfabriek Alles Komt Goed BV, wil volgend jaar opnieuw op donderdag een klassiek concert “Mañana Classica” organiseren en alle campinggasten dan al verwelkomen.

 

Mañana Mañana – Het meest relaxte festival van Nederland!

8 – 9 – 10 – 11 Juni 2017

Landgoed Enghuizen, Hummelo

www.mananamanana.eu

lees verder

Over een aantal weken begint de zomervakantie, tijd voor ontspanning en even weg uit de sleur van alle dag. Lees hier enkele geplande activiteiten in het najaar. Misschien heb je hier zelf belangstelling voor of weet je iemand die er mogelijk interesse in heeft. Alvast een fijne zomer toegewenst!

ACTief Opvoeden
Zit je als ouder ook wel eens met de handen in het haar? Als het in de opvoeding niet gaat zoals je je had voorgesteld, dan is de Workshop ACTief Opvoeden in het najaar misschien wel iets voor jou/jullie. Samen met Jan ter Haar, NLP-coach, hebben we een interessante workshop samengesteld, waarin we concrete handvatten aanreiken om de opvoeder te worden die je graag wilt zijn! Lees meer >>

KIBBO project
KIBBO staat voor Kinderen In Beweging Bij Overgewicht. Dit is een nieuw en uniek project in Dinxperlo en omgeving, waarbij ik als orthopedagoog de samenwerking heb gezocht met een kinderfysiotherapeut, diëtist en, wat het extra bijzonder maakt, de verschillende sportverenigingen in Dinxperlo en omgeving . . . Bekijk hier meer

Werkgeheugen
Het werkgeheugen hebben we o.a. nodig om zaken even kort te onthouden, na te denken, te plannen, te concentreren of goed te leren. Zelf-ver-standig is inmiddels al 4 jaar gespecialiseerd in het trainen van de concentratie met behulp van de Cogmed of Jungle Memory training in combinatie met intensieve begeleiding. Bekijk hier een filmpje over het werkgeheugen en waarvoor je het eigenlijk nodig hebt. 
 
Tevens vind ik het leuk om te melden dat Timo Kleinhesselink zich heeft verdiept in het werkgeheugen en de invloed daarvan bij het sporten. Hij heeft er een prachtig blog over ontwikkeld. Nieuwsgierig? Klik op www.sportbrein.com

Zelf-ver-standig is meer dan alleen orthopedagogiek.
Je kunt bij mij terecht voor:

•    Orthopedagogiek
•    Kinder- en jeugdtherapie RBCZ
•    Jeugdhulp via huisarts of gemeente
•    Psychosociale begeleiding (ook voor volwassenen) met behulp van Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
•    BRAIN training
•    Hulp bij leren
•    E-health
•    Opvoedcursussen
•    Lezingen (bijvoorbeeld over het opvoeden van kinderen in het digitale tijdperk)

lees verder

Op maandag 13 juni wordt in Bocholt-Suderwick de lokale aftrap gegeven voor het project KRAKE, wat staat voor Krachtige Kernen. ‘Krachtige Kernen (in het Duits: Starke Dörfer’) is een Nederlands-Duits samenwerkingsproject en richt zich op het ondersteunen van leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid in kleine kernen en dorpen.

Centraal in het project staat de vraag wat inwoners van kleine dorpen zelf kunnen doen om hun dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden. Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van demografische ontwikkeling namelijk steeds sterker merkbaar. Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en vergrijzing neemt de vitaliteit van kleine kernen af.

Grensoverschrijdend samenwerken
Aan het project nemen ongeveer 40 Nederlandse en Duitse dorpen deel, waaronder Dinxperlo en Suderwick. In Dinxperlo en Suderwick bestaan al langer goede initiatieven om de leefbaarheid te bevorderen. Ieder dorp doet dat voor zich, want door verschillen in maatschappelijke structuren, wetgeving en culturen worden problemen die Duitse inwoners ervaren anders aangepakt dan die in Nederland. Binnen het KRAKE-project wil men juist bevorderen dat inwoners van beide zijden van de grens elkaar opzoeken en samen problemen aanpakken.

Kennisbundeling
Het project is geïnitieerd door de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Fachhochschule Münster en heeft een looptijd van 3,5 jaar. Ook de onderwijsinstellingen werken samen. Ze stellen hun expertise ter beschikking en bundelen bestaande initiatieven en activiteiten, zodat inwoners met en van elkaar kunnen leren en samen toewerken naar een generatiebestendig dorp dat zoveel mogelijk aan alle behoeften – van alle leeftijdsgroepen – tegemoet komt. 

Startbijeenkomst                                                                                    

Op maandag 13 juni kunnen inwoners van Dinxperlo en Suderwick kennismaken met het project en zich aanmelden als vrijwilliger. Iedereen is welkom om zijn of haar stem te laten horen: jongeren en volwassen inwoners, vertegenwoordigers van belangenverenigingen en sport- en muziekverenigingen, detaillisten en andere lokale ondernemers enz. Naast de projectleiders zijn bij de bijeenkomst ook burgemeester Berghoef (gemeente Aalten) en burgemeester Nebelo (Stadt Bocholt) aanwezig om het belang van samenwerking te benadrukken.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en vindt plaats in het Grenzblickatelier, Hahnenpatt 15a in Bocholt-Suderwick. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld: tel. (0543) 49 33 33 of e-mail: .

Cofinanciering
Het project ‘Krachtige Kernen / Starke Dörfer’ wordt in het kader van het INTERREG VA programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen gecofinancierd. Het project wordt begeleid door het Regionale Programma Management bij de Euregio Rijn-Waal.

lees verder

Bijen, vlinders en andere insecten hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van erfeigenaren gebruiken. Zo kan het aanplanten van een fruitboomgaard, een solitaire linde, het zaaien van een speciaal bloemenmengsel of het plaatsen van een bijenhotel een belangrijke toevoeging zijn. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert een speciale actie in de Achterhoek waarbij bewoners van het landelijk gebied een ecologisch maatwerkerfadvies kunnen krijgen met speciale aandacht voor bijen en andere insecten. Wilt u uw perceel bijvriendelijk inrichten? Geeft u zich dan op via het aanmeldformulier op www.landschapsbeheergelderland.nl

Wat kunt u verwachten tijdens een bezoek van de adviseur? De adviseur geeft u advies over de eventuele nieuwe aanleg en het onderhoud van landschappelijke beplanting op uw perceel. Hierbij kunt u denken aan hagen, knotbomen, hoogstamboomgaarden, een bijen- of vogelbosje, speciaal bloemenmengsel voor bijen. De adviseur zorgt voor beplanting met verspreide bloeitijden voor de bijen en met schuil- en nestgelegenheid voor dieren. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om op uw perceel struiken en bomen aan te planten die passen in de omgeving en zorgen voor meer diversiteit. Na een rondje over het erf, wordt bij u aan de keukentafel direct het  inrichtingsplan opgesteld. Hier kunt u zelf zien hoe het ontwerp voor uw perceel vorm krijgt. Ook kunt u het gewenste plantmateriaal via SLG tegen een gereduceerd tarief bestellen en op een centrale locatie in Gelderland ophalen.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor het behoud en herstel van het landschap in het buitengebied. In de loop der jaren zijn veel landschapselementen verdwenen, doordat deze landschapselementen niet meer de functie van vroeger vervullen. Poelen als drinkplaats voor vee en heggen als veekering zijn niet meer nodig. Toch is het belangrijk deze elementen in het landschap te behouden. Niet alleen voor het landschapsbeeld, maar ook als voedsel voor bijen en nestgelegenheid voor de steenuil.

Voor vragen kunt u terecht bij Saskia Bemer van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026 3537444 of .


 

Foto: Henk van den Burg

lees verder

Nu het echt warm gaat worden zorgt Te Kiefte Dinxperlo voor prachtig passende sfeerbeelden. Je ook laten inspireren voor de zomer? Kom langs in Dinxperlo en kijk welk zomerse montuur van Dutz past bij jou. Dit is ook de goede tijd om de zonnebril op sterkte te laten maken of kom langs voor één van de andere mogelijkheden!

lees verder

Zaterdag 21 mei vindt de halve landelijke finale acrogym D/E-niveau plaats in Zwolle. Een spannende dag voor Sanne van den Brink en Lieke Hengeveld, zij hebben zich als acro-koppel geplaatst voor deze halve finale! Sanne en Lieke vormen dit seizoen voor het eerst een duo binnen gymnastiekvereniging Represta uit Dinxperlo, de vereniging is dan ook trots dat ze het nu al gepresteerd hebben om zo ver te komen in een groot deelnemersveld. In de categorie damespaar E-senior zullen zij zaterdag strijden om ticket naar de landelijke finale acrogym. We wensen hen veel succes! Represta is niet alleen actief in de acrogym competitie, ook op het gebied van springen komen er weer diverse wedstrijden aan. Zaterdag 28 mei zullen de  'junioren' hun spectaculaire sprongen laten zien op de individuele springwedstrijden in Dedemsvaart. Tijdens deze springwedstrijden zal elke deelnemer op diverse springonderdelen sprongen laten zien. Zo komen ze onder andere in actie op de onderdelen pegasus, minitrampoline, dubbele trampoline en airtumbling. Elke deelnemers zal op zijn eigen niveau Represta vertegenwoordigen. Zaterdag 11 juni mag de 'jeugd' in actie komen op de individuele springwedstrijden in Kampen. Kortom, het wedstrijdseizoen is voor de Dinxperlose vereniging nog lang niet voorbij, wij wensen alle deelnemers veel succes.

lees verder

Het kan gebeuren: zomaar een vleermuis in je slaapkamer of op de zolder. Wat doe je in zo’n geval? Gelukkig is in Gelderland een netwerk van ruim honderd vrijwilligers actief om bij bewoners met ‘een vleermuis in huis’ langs te gaan en advies te geven. Deze vrijwilligers krijgen ondersteuning vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel). Heeft u een vleermuis in huis en weet u niet wat u moet doen? Dan kunt u via de website www.vleermuis.net contact opnemen met vrijwilligers die actief zijn in uw gemeente.

Vrijwilligersnetwerk
SLG en VleGel hebben in samenwerking met Gelderse gemeenten een vrijwilligersnetwerk opgericht om ‘klachten’ met betrekking tot vleermuizen op te lossen. Tientallen vrijwilligers zijn actief en gaan jaarlijks bij meerdere bewoners langs als er een melding is. Het gaat om zo’n 180 meldingen per jaar. Meestal gaat het om 1 vleermuis, een enkele keer gaat het om meerdere dieren of zelfs een kolonie.

Vleermuizen
In Nederland worden verschillende soorten vleermuizen waargenomen waarvan er zeven regelmatig voorkomen. Alle vleermuizen in Nederland zijn bij de wet beschermd.

Voor sommige mensen zijn deze luchtacrobaten fascinerend, bij anderen roepen vleermuizen juist angst op. Dat vleermuizen een belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar weinig mensen. Evenzeer is onbekend hoe deze nachtdieren leven en welk gedrag zij vertonen. De vrijwilligers die bij het netwerk zijn aangesloten, kunnen bewoners hierover vertellen en meehelpen om de klacht op te lossen. Ga vooral niet zelf de vleermuis te lijf. Vrijwilligers hebben geleerd hoe zij op een deskundige manier moeten handelen.

Dat kan vele vleermuislevens sparen!

lees verder

Onvoorstelbaar maar waar; je brein bestaat voor 80% uit water. Het drinken van voldoende water is superbelangrijk. Het verbetert je concentratie. Daardoor ben je productiever en doe je meer in minder tijd!
Om je waterinname te stimuleren, krijg je bij Zelf-ver-verstandig een handige Dopper als je jezelf opgeeft voor één van de BRAIN trainingen.


Vergroot je leervermogen met een BRAIN training
Wil je je concentratie verbeteren, beter prioriteiten stellen of  je werk, school en privé beter organiseren? Kortom; wil jij effectiever en efficiënter leren en zo meer tijd overhouden voor leukere dingen? Kies dan voor één van de drie trainingen die geschikt zijn voor kinderen, jongeren én volwassenen:


COGMED Werkgeheugentraining
Geschikt voor mensen met AD(H)D, NAH, herstel na chemokuur of algemene verbetering van de focus op het werk. COGMED verbetert je concentratie en het vermogen weer overzicht te krijgen.


JUNGLE Memory
Methode voor mensen met leerproblemen. Focust op het verbeteren van het werkgeheugen.


My BRAIN Solution
NIEUWE methode die stress vermindert, het geheugen traint en de veerkracht vergroot bij tegenslagen. Je krijgt een positievere blik.
Wil je weten welke BRAIN training bij jou of je kind past? Neem gerust contact op. Ik ben gecertificeerd coach voor alle drie de trainingen.

Wat doe jij om je geest jong te houden?
Wil jij je hersenen in vorm houden? Zodat je beter bestand bent tegen stress, positiever in het leven staat en gelukkiger bent? Dan moet je ze verzorgen en trainen, net zoals de spieren in je lichaam.
‘If you don’t use it, you lose it’
 
Pas de volgende mentale fitnesstips toe:
Zoek nieuwe, oncomfortabele situaties uit. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat jij je vooral in comfortabele situaties bevindt. Hiermee verslap je het vermogen van je hersenen. Ga nieuwe uitdagingen aan, verzamel nieuwe mensen om je heen, blijf veel reizen en onderhoud je sociale contacten.  Zo houd je je hersenen in topconditie.

Sport en beweeg regelmatig
Sporten is niet alleen goed voor je fysieke gezondheid. Ook je brein heeft er baat bij als je geregeld beweegt. Door je lichamelijk in te spannen, maak je nieuwe hersencellen aan. Maak dus stevige wandelingen, fiets, ga een eindje joggen of een potje tennissen, zo blijft je geest jonger!


ACTief Opvoeden
Worstel jij met het opvoeden van je kind? Reageer je zo nu en dan op een manier die eigenlijk niet bij je past? Hoe word jij de opvoeder die je eigenlijk wilt zijn? Beter opvoeden begint met respect. Als jij je bewust bent van jouw kwaliteiten, kun je jouw kind beter bieden wat hij of zij nodig heeft.
Geef met de training ACTief Opvoeden een boost aan je opvoedkunde. Het is te leren.
In een aantal een-op-een gesprekken gaan we je leren om te gaan met verkeerde gedachten en gevoelens die er natuurlijk zijn.

Je resultaten na de training
•Je kunt je kind beter bieden wat hij of zij nodig heeft
•Je twijfelt minder
•Je geeft effectief feedback
•Je hebt meer grip op emoties

Wil jij reisleider worden van je kind, maar geef je de voorkeur aan een groepscursus omdat je ook wilt leren van andere ouders? Geef je dan op voor de groepscursus ACTief die in het najaar van 2016 georganiseerd wordt.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.   


Zelf-ver-standig is meer dan alleen orthopedagogiek.
Zo ben ik ooit begonnen, maar inmiddels kun je bij mij terecht voor:
•Orthopedagogiek
•Kinder- en jeugdtherapie RBCZ
•Jeugdhulp via huisarts of gemeente
•Psychosociale begeleiding (ook voor volwassenen) met behulp van Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
•BRAIN training
•Hulp bij leren
•E-health
•Opvoedcursussen
•Lezingen (bijvoorbeeld over het opvoeden van kinderen in het digitale tijdperk)
 
www.zelf-ver-standig.nl

lees verder

Al jaren organiseert een enthousiaste groep vrijwilligers vanuit Figulus Welzijn kinderactiviteiten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Nu willen de vrijwilligers graag hun creatieve ideeën uitbreiden, maar kunnen hier heel goed hulp bij gebruiken. De gezellige groep vrijwilligers organiseren breed uiteenlopende activiteiten zoals; knutsel-, sport- en cultuurmiddagen. Als er meer vrijwilligers helpen met organiseren en uitvoeren van de activiteiten, kan het aanbod ook groter worden voor de kinderen. Alle leuke en creatieve ideeën zijn welkom.

Vind je het leuk om met kinderen te werken en je creativiteit te gebruiken? Dan ben je van harte welkom bij het kinderwerk van Figulus Welzijn. Ben je geïnteresseerd, dan kun je contact opnemen met Michiel Stronks of 06-13312830.

Als u ander vrijwilligerswerk zoekt, kunt u natuurlijk ook contact opnemen met het Vrijwilligers Service Punt van Figulus Welzijn. Het VSP is te bereiken via de website van Figulus Welzijn en Dini Veerbeek

lees verder

DZSV heeft afgelopen zaterdag goede zaken gedaan. Uit bij subtopper Juliana’32 boekte het een 1-3 overwinning door in de slotfase toe te slaan. Doordat concurrent Quick’20 ook blijft winnen blijven de driepunters noodzakelijk om de marge van vier verliespunten vast te houden. Het zag er lange tijd niet naar uit dat die marge zaterdag stand zou houden, maar na het laatste fluitsignaal kon de Dinxperlose burger toch opgelucht ademhalen.

Opstelling DZSV: Harm ter Maat; Leon Sticker (Jordi Sticker/46), Rob Mastebroek, Jordi Bulten, Ivan Koekkoek (Steffan Rexwinkel/70); Michel Luijmes, Gijs Baten, Niels Tamboer; Raoul Vinkenvleugel (Wesley Koenders/80), Max Tamboer, Chieljan Nijman

Klokslag half 3 floot scheidsrechter Otter voor het begin van de wedstrijd. Onbegrijpelijk dat verenigingen die over een kunstgrasveld beschikken ervoor kiezen om hun thuiswedstrijden af te werken op zo’n droevig hoofdveld. Het predicaat “veredelde zandbak” is wellicht nog een te eervolle vermelding, halverwege de eerste helft werd er nog even een konijnhol dichtgegooid door de plaatselijke terreinknecht. Uiteraard belemmerde dit de uitploeg bij het positiespel. De gastheren hadden minder moeite met de omstandigheden en vlogen uit de startblokken. Binnen 2 minuten had Gerben Prins Juliana’32 op voorsprong kunnen zetten, zijn zeer kansrijke kopbal verdween op de lat. In het vervolg riep DZSV het gevaar op zich af, teveel foute inspeelpasses en te weinig cruciale duels werden gewonnen. Juliana’32 profiteerde van de fouten die DZSV maakte en uit een uitbraak werd het ook terecht 1-0 door Huiskes, die profiteerde van Dinxperlose onoplettendheid. Tussendoor werd een doelpunt van Max Tamboer nog afgekeurd wegens vermeend buitenspel. De voorsprong voor de thuisploeg met rust was terecht te noemen, DZSV had moeite het spel te maken en Juliana’32 profiteerde hiervan.

In de tweede helft had Juliana’32 de voorsprong meteen uit kunnen bouwen na defensief geklungel aan Dinxperlose zijde, maar Harm ter Maat voorkwam erger. Vlak hierna lag het spel bovendien enige tijd stil toen aanvoerder Harberink besloot Ivan Koekkoek een elleboogstoot te geven. Het gevolg was een flink opstootje waarin van alles gebeurde. De arbiter van dienst besloot het voorval zonder kaarten af te doen. Het spel werd ook fysieker, Juliana’32 provoceerde de koploper enorm en ook de toeschouwers lieten zich niet onbetuigd. Onder andere Jordi Sticker, vlak na rust nog kansrijk in een 3 tegen 1 situatie, werd meerdere malen onheus bejegend door een tegenstander. Naarmate de wedstrijd vorderde zag je dat Juliana’32 verdedigend wat meer steekjes liet vallen. DZSV drong wat meer aan, ondertussen waren Rexwinkel en Koenders in het veld gekomen om de aangeslagen Koekkoek en Vinkenvleugel te vervangen. Vlak voor tijd hielp Juliana’32 DZSV in het zadel. De ingevallen Wesley Koenders werd in het strafschopgebied bediend en opzichtig gevloerd, DZSV kreeg een terechte strafschop. Niels Tamboer benutte dit buitenkansje en bracht beide ploegen weer in evenwicht. Bij Juliana’32 knakte er wat, want DZSV kwam luttele minuten later zelfs op voorsprong. Een afgeslagen bal werd ingeschoten door Chieljan Nijman en tot doelpunt gepromoveerd door Rob Mastebroek, de ontlading was enorm en dat was mede te danken aan de dingen die er de tweede helft allemaal op en rondom het veld gebeurde. Chieljan Nijman, die tegen zijn vijfde gele kaart aanliep en volgende week geschorst is, tekende voor het slotakkoord door de 1-3 tegen de touwen te schieten.

Een moeizame overwinning maar daarom niet minder belangrijke overwinning. Het veldspel was niet oogstrelend, maar het is maar de vraag of dat mogelijk is met zulke omstandigheden. Uiteindelijk sleepte DZSV de overwinning op karakter binnen, deze overwinningen zijn wel heel lekker. Aanstaande zaterdag eindelijk weer een thuiswedstrijd, dan ontvangt DZSV nummer 3 Mariënberg om 14.30u. We hopen met een driepunter de Lange Samstag in te gaan en hopen daarbij op uw steun!

lees verder

Afgelopen zaterdag 5 maart hebben in Wijchen de Geldersche Kampioenschappen acrogym D/E-niveau plaatsgevonden. Diverse koppels van gymnastiekvereniging Represta uit Dinxperlo hadden zich geplaatst voor deze finale. Maar liefst 9 koppels, zowel duo's als trio's hebben hun best gedaan om een strakke oefening neer te zetten en Dinxperlo goed te vertegenwoordigen. Bij de senioren op D-niveau hebben Nienke Freriks, Rianne Hebinck en Danique Verwiel een top prestatie geleverd, zij mochten de zilveren medaille mee naar huis nemen! Marlies Zweerink, Cecyl Lensing en Loes Veenstra grepen net naast de medailles, maar hebben met hun oefening een 4de plaats behaald. Beide koppels zijn door naar de district finale. Bij het damespaar D-senior hebben Ellen Teunissen en Jet van der Laan een foutloze oefening laten zien, hun score was ook goed voor een plaats in de district finale. Sanne van den Brink en Lieke Hengeveld hebben meegedaan in de categorie damespaar E-senior. Ook zij hebben een prachtige oefening laten zien en zijn door naar de volgende ronde! Bij de damesgroepen E-senioren en junioren en de D-junioren is het nog even spannend voor het koppel Demi Wolterink, Sanne te Grotenhuis en Norah van Aalst, het koppel Ruby Nieboer, Emma Holler en Demi Mellendijk en het koppel Mirte Klein Willink, Vera Schuurman en Jill Vriesen. Zij staan reserve voor een eventuele plaats in de district finale. Alle andere koppels van Represta hebben hun best gedaan en zijn tevreden met hun prestatie, maar voor hun zit het wedstrijdseizoen erop. Wij wensen de leden veel succes in de volgende wedstrijd! 

lees verder

Elke zaterdagochtend, heel trouw, komen 16 deelnemers met een verstandelijke beperking naar de Eurohal in Dinxperlo om een uur lang te sporten en te bewegen met elkaar. Het feit dat de deelnemers elke keer trouw komen, zegt al iets over de groep! Naast dat er veel enthousiasme en gezelligheid is, wordt er ook fanatiek meegedaan met alle spelvormen en sportonderdelen. Nog even wat drinken in het Sportcafé als afsluiting hoort hierbij. 

Deze groep heeft daarbij wel begeleiding nodig. Jarenlang is er een vaste groep vrijwilligers geweest die deze club heeft kunnen begeleiden. Helaas, door verschillende omstandigheden, moeten een aantal vrijwilligers aangeven wat minder vaak te kunnen komen. Daardoor zijn we op zoek naar aanvulling in de begeleiding van de sporters bij Splinter! Middels een roulerend rooster zorgen we ervoor dat er elke zaterdag 5 a 6 vrijwilligers zijn. Dus kun je niet elke zaterdag dan is dat geen probleem! 

Heb je zin en tijd om op zaterdagochtend van 9.45 uur tot 11.30 uur de groep te komen ondersteunen, dan ben je meer dan welkom! Loop anders gerust een keer binnen in de zaal om een indruk te krijgen van wie we zijn en wat we allemaal doen! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nienke Geven: 0315-655507 of een mail sturen naar: 

lees verder

Vanaf nu kunt u uw stem uitbrengen op het project ‘Diefdijklinie met Liniewacht’. Vrijwilligers van de Liniewacht zijn samen met Waterschap Rivierenland genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Waterschap Rivierenland verbetert de Diefdijklinie. De Liniewacht houdt zich bezig met beheer van het landschap en monitoring van vleermuizen. Door uw stem uit te brengen op het project ‘Diefdijklinie met Liniewacht’, kunt u er voor zorgen dat de vrijwilligers van de Liniewacht op 21 april de Publieksprijs van €10.000 winnen. Stemmen kan van 1 februari tot en met 10 april via de website maakgelderlandmooier.gelderland.nl.

Liniewachters zijn vleermuisliefhebbers met hart voor het landschap. Ze onderhouden, beheren en monitoren unieke locaties in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar de Diefdijklinie onderdeel van is. Naast de forten zijn er honderden kleinere militaire objecten in de linie. Deze groepsschuilplaatsen hebben niet alleen cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Ze hebben ook een ecologische waarde. Ze bieden een overwinteringsplek en uitvalsbasis aan vleermuizen. Door inzet van de vrijwilligers van de Liniewacht is het mogelijk al deze waarden te behouden. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt de Liniewacht. In heel Gelderland ondersteunt SLG 10.000 vrijwilligers die zich inzetten voor het landschap.

De Diefdijklinie is een dijkverbeteringsproject van Waterschap Rivierenland.Een bijzonder project, vanwege de rijke historie van het gebied en de grote landschappelijke waarde. De Diefdijklinie ligt in het werkgebied van de Liniewacht en maakt onderdeel uit van de NHW. De NHW is één van Nederlands meest bijzondere verdedigingslinies. Daarom is deze op de Voorlopige Lijst voor Unesco Werelderfgoed geplaatst.

lees verder

Wellicht heeft u ze al zien rijden, de geluksvrachtwagens. Aloys Roemaat Transport rijdt sinds enkele weken met een aantal opleggers waarop de Achterhoek als geluksregio wordt neergezet. Het is een samenwerking tussen het transportbedrijf en Achterhoek Toerisme. Manuel Hezeman (Manager Achterhoek Toerisme): “Door deze samenwerking met een echt Achterhoekse onderneming kunnen we heel Nederland laten zien dat het geluk van Nederland in de Achterhoek te vinden is.” Peter Roemaat (Directeur Aloys Roemaat): “Wij dragen de Achterhoek een warm hart toe en kunnen dat op deze manier ook aan de buitenwereld laten zien”. De bedrukking van de opleggers maakt onderdeel uit van de campagne “Het geluk van Nederland, ECHT Achterhoek”, waarmee de Achterhoek sinds afgelopen jaar naar buiten treedt. De nieuwe toeristische gids, die binnenkort weer verkrijgbaar is bij VVV en informatiepunten, heet dan ook de Achterhoek Geluksgids. Met de campagne onderscheid de regio zich met haar diversiteit. Het geluk van Nederland bestaat uit een breed scala van persoonlijke, kleinere gelukjes en is voor iedereen verschillend. Voor de één is het wakker worden met een prachtig uitzicht, voor de ander is het een bezoek brengen aan één van de musea, of culinair genieten bij één van de vele restaurants, misschien wel op de pedalen tijdens een fietstocht langs de wijngaarden. Oftewel, er is voor iedereen geluk te vinden in de Achterhoek.

lees verder

zondag 29 mei 2016 t/m zaterdag 4 juni | Nederland. Collecteren voor cultuur en natuur wordt in 2016 nog leuker! Collectanten van de Anjeractie, de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds, mogen de helft van de opbrengst houden voor de eigen clubkas. Ook biedt het Cultuurfonds nieuwe manieren om geld te werven. Zo komt er een digitale collectebus en kunnen verenigingen via een online platform geld werven.  De Anjeractie is dit jaar van 29 mei tot en met 4 juni. Collectanten kunnen zich aanmelden op www.anjeractie.nl.

Over de Anjeractie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 25.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. In het verleden was een derde van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende vereniging, vanaf 2016 mag de vereniging de helft van het opgehaalde geld houden. Het overige geld is bestemd voor projecten op gebied van cultuur en natuur binnen de regio waar het geld is opgehaald. Meer informatie over de Anjeractie vindt u op www.anjeractie.nl

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd.  Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

lees verder

In de regel is het zo dat basisscholen heel goed in staat zijn om een gedegen schooladvies te geven voor een leerling. Echter, af en toe, bestaan er twijfels. Deze twijfels kunnen komen vanuit de leerkracht, maar ook vanuit de ouders of zelfs vanuit de leerling. Om deze twijfel weg te nemen is er de mogelijkheid om uw kind deel te laten nemen aan een IQ onderzoek.

Wanneer?       Zaterdag 30 januari
Waar?             In de bibliotheek van Dinxperlo, Nieuwstraat 47
Hoe laat?        9.30-11.30 uur
Wat kost het? 120 euro (inclusief advies!)

Voor het IQ onderzoek maken wij gebruik van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) Dit is een schriftelijke test die in totaal bijna twee uur in beslag neemt. De resultaten van deze test geven informatie over het onderwijsniveau van uw kind. Daarnaast wordt uw kind gevraagd thuis nog een test in te vullen die betrekking heeft op zijn/haar motivatie. De resultaten worden door ons bekeken en vormen, samen met gegevens van u en van de school, een advies. Hiervan krijgt u een verslag en naar wens ook een adviesgesprek.

Wilt u uw kind aanmelden voor dit onderzoek dan kunt u het aanmeldformulier downloaden via de volgende link: In een Word-bestand of in een PDF-bestand. Vervolgens invullen en opsturen naar:

Marianne Kleinhesselink
Koopsbroek 3
7095 CP De Heurne
       

of naar

Aukje Dieker
Veldmate 33
7091 RR Dinxperlo

lees verder

2016 wordt het jaar waarin voor het eerst een team uit Dinxperlo zich gaat wagen aan de ScanCovery Trial. Twee autoliefhebbers gaan ervoor om met deze autotoertocht Stichting Simavi en Happy Smile zoveel mogelijk te steunen. Om dit te bereiken, kan het team alle sponsoring gebruiken. Te Kiefte Juwelier en Optiek steunt ook deze actie!

Het is mogelijk om dit team tijdens de tocht te volgen via Facebook, Twitter en de website zelf. Hier worden alle updates geplaatst tijdens de voorbereidingen en natuurlijk tijdens de tocht zelf.

Bekijk meer op: www.scantrialteam69.nl

lees verder

Vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Leuk! Doe het wel voorzichtig. Elk jaar gebeuren er namelijk veel ongelukken met vuurwerk. Soms omdat het vuurwerk niet goed is, maar meestal omdat kinderen (en volwassenen) er niet goed mee omgaan.
Veilig omgaan met vuurwerk begint al voordat je het afsteekt:
•    Experimenteer niet zelf met vuurwerk: maak vuurwerk nooit open!
•    Steek vuurwerk niet los in jas- of broekzakken.
•    Trek kleding aan die tegen een stootje of vonk kan (dus geen nylon). En ook niet iets met een capuchon.
•    Lees de gebruiksaanwijzing van te voren. In het donker kun je niet lezen.

Tips voor het afsteken:
•    Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.
•    Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen twee stenen.
•    Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
•    Steek geen vuurwerk uit je hand af, en steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
•    Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.
•    Gooi nooit vuurwerk naar iemand toe. Ook niet naar dieren!
Klaar met afsteken? Ruim dan de rommel op. Laat geen vuurwerk op straat liggen. En helemaal geen vuurwerk wat niet is afgegaan. Veel kleine kinderen zoeken de volgende dag naar vuurwerkresten en proberen die opnieuw af te steken.

Elk jaar lopen honderden mensen ernstig oogletsel op door vuurwerk. Je kunt je ogen beschermen met een speciale vuurwerkbril. Die kun je rond de jaarwisseling voor een paar euro kopen bij veel opticiens en ziekenhuizen.

Uitgebreidere tips van de brandweer (ook over het verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk en hoe vuurwerk eigenlijk werkt ), vindt u op www.brandweer.nl/jeugd/vuurwerk/

Wensballon
Ook wensballonnen zijn populair, maar wees je er van bewust dat je iets oplaat in de lucht waarbij je geen controle hebt over de plek waar het terecht komt. Lees voor gebruik goed de voorschriften en waarschuwingen op de verpakking. Ga zelf geen wensballon maken, maar koop kant-en-klare ballonnen die gemaakt zijn van brandvertragend materiaal. Let erop dat ze voldoen aan de eisen die de Voedsel en Warenwet (VWA) aan wensballonnen stelt.

Brandgevaar
Wensballonnen branden ca. 5 minuten en leggen dan zo'n anderhalve kilometer af door de lucht. Hierbij bereiken ze gemiddeld een hoogte van 200 meter. Tijdens hun vlucht komen ze ook bomen, huizen en hoogspanningsleidingen tegen en kunnen dus vallen of daarin blijven hangen. De brander van de ballon is vaak niet helemaal afgekoeld op het moment dat de ballon weer land of een hoger object raakt. Het is al diverse malen in Nederland gebeurd dat woningen (o.a. met rieten kappen) in brand zijn geraakt door wensballonnen. Let dus op dat de wensballon zweeft op een plek waar vrije ruimte is.

Persoonlijk letsel
Let ook op met het moment tussen aansteken en oplaten van de wensballon. Wanneer de ballon scheef omhoog, bijvoorbeeld door wind, gaat kan de brander hete vloeistof lekken. Of kunnen personen door wind de brandende wensballon tegen zich aan krijgen, waardoor kleding in brand kan vliegen en brandwonden ontstaan. Zorg dus dat mensen altijd aan de juiste kant van de ballon staan.

Windkracht
Bij een windkracht van 2 Bft of meer wordt de wensballon instabiel. Leveranciers kunnen niet garanderen dat de ballonnen dan nog veilig gebruikt kunnen worden. Aangezien het in Nederland vaak meer dan 2 Bft waait, betekent dat het de meeste dagen niet veilig is om wensballonnen op te laten.

lees verder

Zaterdagmiddag 12 december werd er om half 3 afgetrapt voor de laatste wedstrijd voor de winterstop. Voorwaarts koos ervoor om Dzsv te laten komen en loerde op een counter. Dit zorgde voor een slaapverwekkende eerste helft. Dzsv probeerde het wel, was veel aan de bal, maar het baltempo lag te laag en Dzsv wist hierdoor geen echte kansen te creëren. In de 45e minuut kwam hier verandering in. Niels Tamboer bediende Chieljan Nijman, maar Nijman vond de keeper van Voorwaarts op zijn weg. Niet veel later mochten de mannen van trainer Van Londen aan de thee.

Bekijk hier de foto's van deze wedstrijd op Google foto's van Marianne Kleinhesselink

Dzsv kwam de tweede helft scherper uit de startblokken. Met name Raoul Vinkenvleugel was kort na rust een aantal keer dicht bij de openingstreffer. Met een aantal goede acties verschafte hij zich goede mogelijkheden, maar helaas was hij ongelukkig in de afronding. Na de openingsfase kreeg Voorwaarts weer iets meer lucht. Het spelbeeld bleef onveranderd. Dzsv zocht naar openingen en Voorwaarts hoopte op één momentje van hun topscoorder Gert Dogger. Zijn moment kwam er ook. Dogger toonde zich een ware spits toen een bal via de onderkant van de lat op zijn hoofd kwam en knikte binnen. Voorwaarts was al een feestje aan het vieren, maar grensrechter Marcel Knipscheer stond gedecideerd met zijn vlag omhoog. De scheidsrechter nam zijn vlagsignaal over en keurde de goal terecht af. Dzsv ging vervolgens weer opzoek naar de openingstreffer en deze inzet werd beloond.  In de 78e minuut werd Michel Luijmes op de rand van het zestienmetergebied bediend en dan weet heel Dinxperlo  hoe laat het is. Luijmes nam de bal aan, bedacht zich geen moment en schoot onberispelijk binnen. Direct na deze goal had Dzsv de wedstrijd moeten beslissen. Chieljan Nijman liep samen met Raoul richting de keeper. Een balletje breed had zeker de 2-0 opgeleverd, maar Nijman zag Raoul niet en schoot de bal voorlangs en hield Voorwaarts hiermee in leven. De laatste 10 minuten liet Dzsv nog een aantal mogelijkheden onbenut. Voorwaarts probeerde de gelijkmaker te forceren, maar tot grote kansen leidde dit niet.

Dzsv boekt dus opnieuw een zakelijke overwinning met een minimaal doelpuntenverschil. Dzsv had wederom meer kunnen scoren, maar geeft verdedigend weinig tot niets weg. Dzsv kan zich nu voorbereiden op de tweede seizoenshelft waar het een voorsprong van 4 punten mag gaan verdedigen op Quick 20. In de winterstop zijn we nog te bewonderen in de Eurohal tijdens het burgermeestertoernooi. Tot dan!

lees verder

De middenstand in Dinxperlo had zich opgemaakt voor een altijd drukbezochte Moonlightshopping. Helaas werkte het weer erg tegen op de avond. Gelukkig kwamen er veel ouders kijken naar de zingende en dansende kinderen en trotseerden ook veel Dinxperloërs het natte weer en vonden gezelligheid in de winkels, waar Glühwein en warme chocolademelk op hen wachtten.

lees verder

Einfach reinkommen! Bei te Kiefte Dinxperlo gibt es die neuesten Modelooks.

(Während Moonlight-shopping sind wir geschlossen)

pictures/preisen_schmuck_te_kiefte.png

lees verder

Loop vrijblijvend binnen voor de laatste nieuwe looks.
('s Avonds tijdens Moonlight shopping zijn wij gesloten)

Zilveren sieraden al vanaf € 5.95
4 - delige sets voor kids nu € 39.00

Schitterende collectie van Esprit & Boccia

Een uitgebreide rosé sieraden collectie

Festina heren horloge van € 129.00 nu € 99.00 Superdry horloges uit de collectie v.a € 35.00.
Monturen van o.a. Diesel, Superdry, GUESS, DUTZ, Zenn, Sophia Loren, Easy, NOMAD en vele andere!

'S avonds tijdens Moonlightshopping gesloten!

lees verder

De online afvalkalender van ROVA voor 2016 staat klaar. Inwoners van gemeenten waar ROVA afval inzamelt kunnen de afvalkalender eenvoudig bekijken door postcode en huisnummer in te vullen op www.rova.nl/afvalkalender. ROVA werkt samen met haar gemeenten aan het optimaliseren van de afvalinzameling. Hierdoor kan het zijn dat in 2016 inzameldagen in gemeenten worden gewijzigd. ROVA adviseert alle inwoners om op de online afvalkalender te kijken, of er wijzigingen voor hun adres zijn.

De ROVA-app
Naast de online afvalkalender kunnen de inzameldagen ook op smartphones worden geraadpleegd in de ROVA-app.  Hiermee zijn de inzameldagen altijd binnen handbereik. Er kan op de ROVA-app een herinnering worden ingesteld. Zo  ontvangt de gebruiker een bericht wanneer de container aan de weg kan. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore.
De afvalkalender van ROVA wordt niet ongevraagd toegezonden. Inwoners die toch een papieren kalender willen ontvangen kunnen deze aanvragen bij het ROVA Klantcontactcentrum (038) 427 37 77.

ROVA zet in op een schone en duurzame samenleving
ROVA is opgericht in 1996 door de samenwerkende gemeenten in de toenmalige regio IJssel-Vecht. Als samenwerkingsverband van gemeenten kreeg ROVA de opdracht de gemeentelijke afvalverwijdering efficiënter en effectiever te beheren en waar mogelijk te innoveren. Inmiddels heeft ROVA zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf dat 21 gemeenten breed ondersteunt bij het inrichten, beheren en onderhouden van de publieke leefomgeving. De ROVA missie is het vergroten van de kwaliteit en duurzaamheid van die leefomgeving.

Waarom minder afval?
Het doel van ROVA is minder restafval en meer hergebruik van afval. Een van de manieren om dat te bereiken is er voor te zorgen dat consumenten, gezinnen, huishoudens minder afval over houden. Streven naar minder afval klinkt misschien wat gek voor een organisatie als ROVA. Maar, wij geloven dat mensen zich beter voelen in een leefomgeving die schoon, heel en veilig is. En wij zijn er van overtuigd dat wij zuinig moeten zijn op de (soms schaarse) grondstoffen. Daarom is het nodig om afval zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken.

lees verder

De feestdagen liggen weer in het verschiet. Wellicht bent u ook al bezig met de voorbereidingen voor dit feest. Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland wil u graag een paar tips geven om dit feest gezellig, maar ook (brand)veilig te vieren.

Kerstbomen
Wanneer u kiest voor een natuurlijke boom, zet deze dan in de verste hoek van de kamer (gezien vanaf de uitgang van uw kamer). Zet de boom niet in de loop- of vluchtroute of  dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandbare materialen en zorg er voor dat de boom goed stevig staat. De boom is minder brandbaar als hij vocht kan opnemen en vasthouden. Mocht de boom veel naalden verliezen of bruin worden, haalt u de boom dan weg. Koop in ieder geval een boom die niet te groot is voor uw kamer en gebruik nooit echte kaarsjes in de boom. Een moment van onoplettendheid kan uw boom in een fakkel doen veranderen.

Verlichting

 • Gebruik alleen goedgekeurde elektrische verlichting, bijvoorbeeld met een KEMA-keur en controleer voor het gebruik of de bedrading niet is beschadigd.
 • Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer en rol kabelhaspels helemaal af. Deze worden anders warm, waardoor brand kan ontstaan.
 • Verleng een verlengsnoer nooit met een ander verlengsnoer.
 • Let erop dat verlichting die warm wordt niet dichtbij licht ontvlambare materialen wordt gebruikt en schakel de verlichting altijd uit wanneer u weggaat of gaat slapen.

Feestversiering
Slingers, textiel, vlaggetjes en andere versieringen zijn bepalend voor de snelheid waarmee een brand om zich heen grijpt. Niet alle versieringen die in de handel zijn, hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Moeilijk brandbaar versieringsmateriaal beperkt de risico’s bij brand. Het is verkrijgbaar in de reguliere handel. Vraag er nadrukkelijk om. Op de verpakking kunt u zien of de versiering brandveilig is. Bij twijfel kunt u de versieringen beter niet aanschaffen.
Zorg er voor dat versieringen niet in aanraking komen met verlichting en apparaten die warm worden. Als u de versiering ophangt met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet snel naar beneden. Natuurlijk dennengroen is zeer brandbaar, en dus niet geschikt voor versiering.

Kaarsen
Kaarsen staan het veiligst in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Houders van plastic, hout of ander makkelijk brandbaar materiaal zijn niet brandveilig. Zet kaarsen niet te dicht bij een warmtebron (bijvoorbeeld op de vensterbank), door warmte kunnen kaarsen week worden en ombuigen. Zet kaarsen ook niet dicht bij andere brandbare materialen, zoals de gordijnen. Heeft u kinderen en/of huisdieren houd dan de kaarsen buiten hun bereik, en laat ze nooit alleen met brandende kaarsen, ook niet voor een paar minuten. De kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Doet u het toch, laat de kaarsen dan niet te ver opbranden en zet het kerststukje in het zicht. Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor olielampen, gelbranders en dergelijke.

Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland wenst u alvast fijne feestdagen!

lees verder

Wie wordt de winnaar van Gelders Nieuwsfoto 2015?
Welke fotojournalist wordt de opvolger van  Marcel van den Bergh,  hij ontving vorig jaar de trofee uit handen van juryvoorzitter dr. Jan C. Terlouw.
Ook dit jaar organiseert Foto21 in Bredevoort de wedstrijd Gelders Nieuwsfoto 2015. Elke foto journalist die meedoet aan Gelderse Nieuws Foto 2015 maakt kans op de vakjuryprijs of de Gelderlander Publieksprijs.
De dertig door een vakjury genomineerde foto’s worden op 3 plekken in de provincie tentoongesteld. Bij Foto21 in Bredevoort, in cultuurcentrum Rozet in Arnhem en bij Coda museum in Apeldoorn in de maanden februari en maart 2016
De Gelders Nieuws Foto heeft twee wedstrijd elementen. De Gelders Nieuwsfoto 2015 en de Reportage-prijs. Alle inzenders voor de Gelders Nieuws Foto 2015 kunnen ook een journalistiek fotoreportage insturen die eveneens door het publiek en de vakjury wordt beoordeeld.

De winnaar van de GNF 2015 ontvangt een geldbedrag van duizend euro. De winnaar van de journalistieke reportage ontvangt een reportage-opdracht van de provincie Gelderland ter waarde van twee duizend euro.

lees verder

Goede doelen in meer dan 100 gemeenten zijn nog in de race voor een sponsorcheque van 1.000 euro voor een lokaal goed doel. Inwoners van alle gemeenten scoren punten als zij afgedankte kleine elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) naar hun milieustraat brengen. De 25 gemeenten die op 1 januari 2016 de meeste punten per inwoner hebben verzameld, ontvangen elk van Wecycle een sponsorcheque van € 1.000,-. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van e-waste.
Als inwoners op hun milieustraat e-waste inleveren, kunnen zij ter plekke op hun smartphone naar de actiesite om in te checken. Via GPS wordt herkend of de inwoner echt op de milieustraat is. Vervolgens kan de inwoner de punten voor het goede doel scoren. Ook de inleveraars zelf maken kans op mooie prijzen. Bekijk hier de tussenstand. Lokale goede doelen die vaker terugkomen op de lijst zijn onder meer voedselbanken, scouting, repair cafés en oranjeverenigingen. Alle gemeenten hebben nog tot eind dit jaar om in de top 25 te komen of hun plek te verbeteren. Meer informatie: wecycle.nl/inleveren.

Meer apparaten en lampen recyclen
Doel van de inleveractie is om het inleveren van afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen op de milieustraat te stimuleren. Deze producten worden nog vaak vergeten bij het bezoek aan de milieustraat of weggegooid. Wecycle laat de ingeleverde elektrische apparaten voor bijna 80 procent recyclen, spaarlampen zelfs voor meer dan 90 procent. Door recycling blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Nieuwe keuze lokaal goed doel
Elke gemeente in Nederland kon een lokaal goed doel kiezen voor de eerste fase van de campagneperiode, die loopt tot eind dit jaar. Gemeenten kunnen nog tot de kerst voor de tweede fase (1 januari – 30 april 2016) een nieuw goed doel kiezen waarvoor de inwoners punten kunnen scoren. De puntentelling per inwoner gaat op 1 januari weer terug naar nul. De 25 gemeenten die op 30 april 2016 de meeste punten per inwoner hebben verzameld, ontvangen elk van Wecycle een sponsorcheque van € 1.000,-.

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van 1.500 producenten en importeurs.  Meer informatie: wecycle.nl.

lees verder

In de nota ‘Gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017’ is aandacht gevraagd voor diabetespreventie. In de uitvoering hiervan heeft gemeente Aalten gekozen voor het diabetesprogramma SLIMMER. De huisartsenpraktijken Koeweide en De Weef uit Aalten en Schuurman en Teunissen uit Dinxperlo bieden het programma aan. GGD Noord- en Oost-Gelderland krijgt de opdracht het project te begeleiden.
In Nederland is diabetes één van de meest voorkomende ziekten. Ongeveer 90% van de mensen met diabetes heeft diabetes type 2. Er is steeds meer bewijs dat het ontstaan van type 2 diabetes uitgesteld of voorkomen kan worden door gezond te eten en voldoende te bewegen. SLIMMER is een bewezen effectief voeding- en beweegprogramma voor mensen met risico op diabetes type 2 in de leeftijd van 40 tot 70 jaar. In Apeldoorn en Doetinchem werden eerder goede resultaten behaald met het programma.

Wethouder Henk Rijks: “Diabetes type 2 is één van de meest voorkomende chronische ziekten. Met SLIMMER zien wij mogelijkheden dit samen met huisartsen in een vroeg stadium aan te pakken. Ik hoop dan ook dat veel mensen mee gaan doen.”

Huisarts heeft regie
De deelnemende huisartsen nodigen hun patiënten met een verhoogd risico op diabetes type 2 nog dit jaar uit om mee te doen aan SLIMMER. De patiënt kiest zelf of hij wil deelnemen. Het programma start op 1 januari 2016 en duurt een jaar. De deelnemers volgen een voedings- en beweegprogramma bij een diëtist, fysiotherapeut en beweegaanbieders uit de gemeente Aalten. Gedurende het programma ontvangen de deelnemers een nieuwsbrief met praktische adviezen en worden ze voorbereid op het zelfstandig blijven volhouden van het nieuwe leefpatroon.

Meer informatie
GGD Noord- en Oost-Gelderland (e-mail: ) en de deelnemende huisartsenpraktijken kunnen vragen beantwoorden over deelname aan het programma. Informatie over SLIMMER is ook te vinden op www.slimmerdiabetesvoorkomen.nl.

lees verder

Bij elke aankoop, bij een deelnemende Iodus winkelier , ontvangt de klant in deze periode een bon. Op deze bon staat één nummer (1 t/m 50). De combinatie van juiste datum en juist nummer geeft recht op een Gratis Aankoop voor het bedrag op deze bon. (bedrag per bon max. €10,-- )

voorbeeld:
U koopt op 5 december voor EU 55,95. U ontvangt 6 bonnen; 5 x €10,- en 1x €5,95 / met willekeurig nr. en datum 5 december. Als u de juiste combinatie heeft, kunt u bij de winkel waar u deze aankoop heeft gedaan voor het bedrag op de bon Gratis Kopen,- of dit bedrag in mindering brengen op een andere aankoop.

Bonnen zijn geldig tot 31-12-2015

Kijk voor de trekkingen op: http://iodus.nl/sinterklaasaktie.html

lees verder

De tijd van Sinterklaas, betekent ook de tijd van leuke cadeautjes. Deze kunnen heel klein zijn, maar toch schitterend en lief. Zulke cadeautjes zijn te vinden bij te Kiefte in Dinxperlo. Kom gerust eens kijken welke cadeaus de Sint en zijn pieten kunnen kopen voor de kinderen.

Kijk ook op www.tekieftedinxperlo.nl

lees verder

Vorige week zaterdag werd de eerste periodetitel door DZSV in de wacht gesleept. Zo kan DZSV ook dit seizoen zeker rekening op een toetje. In en tegen Mariënberg werd het 1-1.  Vandaag werd er gespeeld tegen Lemele, een ploeg die vorig jaar promoveerde naar de derde klasse. Een onbekende tegenstander voor de ploeg van Bas van Londen maar wel was bekend dat ze vrij fysiek waren. DZSV zal vandaag het tempo hoog moeten houden en het balletje snel moeten laten rond gaan.

Bekijk de foto's van de wedstrijd, gemaakt door Marianne Kleinhesselink,  via deze link

Opstelling DZSV: Harm ter Maat; Leon Sticker (Daan Harbers/65), Rob Mastebroek, Jordi Bulten, Jordi Sticker; Michel Luijmes (Ivan Koekkoek/70), Max Tamboer, Niels Tamboer; Jeffry Simons (Raoul Vinkenvleugel/45), Coen Rougoor, Chieljan Nijman

Net als vorige week mocht DZSV het spel maken en kon het de bal achterin rond gaan. Na enkele ballen achterin rond te hebben gespeeld kwam DZSV er uit via de linkerkant. Via een goede aanval kwam de bal via Jordi Sticker bij Chieljan Nijman, de laatst genoemde schoot de bal hard in de bovenhoek. DZSV had de gewenste voorsprong binnen het stond namelijk binnen 2 minuten op een 1-0 voorsprong. De gasten bleven echter hetzelfde spel spelen en had het eenmaal de bal, was het voornamelijk nummer 17 die het spel moest bepalen. DZSV had moeite om verder te voetballen na de 1-0. In de 12de minuut werkte de buitspelval niet en door een handig overstapje kwam de bal bij Tim Woudsma die Harm uitspeelde en zo de 1-1 op het scorebord kon zetten. DZSV was weer terug bij af en gezien het spel misschien wel een terechte tussenstand. Uiteindelijk werd er beter gevoetbald en kwamen er kansen via Jeffry Simons en Coen Rougoor, beide waren wat ongelukkig in de afwerking. Veel ruimte werd er door de gasten niet gegeven wel waren er fysiek harde duels en bepaalde de scheidsrechter de grens. Coen Rougoor legde met een goeie steekbal de verdediging open, de bal kwam bij Jeffry die de bal direct voorgaf op de inlopende Max Tamboer deze schoof de bal beheerst met links binnen. Vlak voor rust had DZSV de voorsprong weer te pakken en met deze stand werden de kleedkamers opgezocht.

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde, DZSV probeerde door geduld te bewaren door de defensie te komen van de geel blauwe. Niels Tamboer sleepte de bal in de 16 meter na binnen en haalde met zijn favoriete linker uit helaas stond de keeper op de goede plek. Veel kansen waren er niet te noteren. Dit kwam ook omdat het achterin bij DZSV erg goed stond, veel duels werden gewonnen en ook was de tweede bal vaak voor de thuisploeg. Rond de 70ste minuut kwam bij Lemele het besef dat ze eerder druk moeten zetten om nog een poging te doen om resultaat te halen. DZSV is echter nooit onder druk komen te staan. Harm Ter Maat koos voor een lange bal op de kopsterke Coen Rougoor die al aangaf de bal wel even zou verlengen. Chieljan Nijman reageerde hier op en lepelde de bal van 25 meter over de keeper, 3-1! Voor DZSV het besef dat de wedstrijd binnen was en Lemele geloofde het ook wel. Max Tamboer mocht ook zijn tweede goal maken. Een slimme corner die door de gebroeders Tamboer genomen werd kwam bij Ivan terecht die de bal perfect klaar legde voor Max, die via de paal de 4-1 binnen schoot.

Een zakelijke overwinning tegen een tegenstander die vooral fysiek was en veelal de bal aan DZSV liet. Volgende week staat er een uitwedstrijd op het programma tegen de studenten uit Drienerlo. De aftrap vindt plaats om 14.30u, tot dan!

CN

lees verder

DZSV heeft afgelopen zaterdag de eerste periodetitel in de wacht gesleept. In en tegen Mariënberg werd het 1-1. Door de gunstige resultaten op de overige velden volstond dit gelijkspel om de koppositie te behouden. DZSV speelde niet haar beste wedstrijd van het seizoen. Ondanks dat was ook Mariënberg niet in staat om DZSV echt het vuur aan de schenen te leggen.

Opstelling DZSV: Harm ter Maat; Leon Sticker, Rob Mastebroek, Jordi Bulten (Dyon Vinkenvleugel/70), Jordi Sticker; Michel Luijmes, Max Tamboer, Niels Tamboer; Jeffry Simons (Gijs Baten/65), Coen Rougoor, Chieljan Nijman

Bekijk foto's van de wedstrijd via deze de website van Mariënberg (!)

Vanaf het eerste fluitsignaal werd het meteen duidelijk wat de intenties van de gastheren waren. DZSV mocht het spel maken en Mariënberg leunde achterover en gokte met name op de omschakeling. Hierbij wilde het spits Hofsink zoveel mogelijk in stelling proberen te brengen. Dat dit lukte was niet zozeer de verdienste van Mariënberg maar de oorzaak lag meer bij de talloze fouten die DZSV aan de bal maakte. Slordigheid in de passing in combinatie met een gebrek aan scherpte om de tweede ballen te veroveren zorgden ervoor dat DZSV ook terecht op achterstand kwam. Hofsink werd middels een lange bal de diepte in gestuurd. Hij zag dat keeper Ter Maat te ver uit zijn doel stond en lepelde de bal mooi in het lege doel. Even daarvoor had DZSV trouwens ook op voorsprong kunnen komen, maar Niels Tamboer vond tweemaal de uitblinkende keeper Brinks op zijn weg. Op slag van rust gebeurde dit voor de derde keer, ditmaal bij een vrije trap, en weer kwam Brinks als winnaar uit de strijd. Ruststand 1-0.

In de tweede helft moest DZSV uit een ander vaatje tappen. De eerste helft had de ploeg veel de bal, maar hier deed het eigenlijk te weinig mee. Vlak na rust had Mariënberg de eerste kansen. Hofsink wist deze tot tweemaal toe echter niet te verzilveren. Hierna zag je dat de krachten bij de gasten wat wegvloeiden en DZSV rook bloed. Een goede bal achteruit van Leon Sticker bereikte Max Tamboer die keeper Brinks wel wist te verschalken, 1-1. Hierna werden de ruimtes steeds groter en DZSV dicteerde in deze fase het spel. Dit leverde ook een enorme kans op maar Gijs Baten wist zijn schoen niet tegen de bal te krijgen. Aan de andere kant moest Harm ter Maat nog handelend optreden bij een vrije trap. In de slotseconde kon DZSV alsnog de driepunter meenemen. Chieljan Nijman kwam oog in oog met Brinks, maar deze had weer een prachtige reflex in huis. Zo werd het de wedstrijd van de uitblinkende keepers en bleef het bij 1-1.

Ondanks de verspeelde punten pakte DZSV wel de eerste periode en hiermee verzekert DZSV zich van de nacompetitie. Volgende week wacht er weer een thuiswedstrijd, dan komt Lemele op bezoek. De aftrap vindt plaats om 14.30u, tot dan!

lees verder

Op de eerste waterkoude herfstzaterdag van dit voetbalseizoen stond de wedstrijd tegen Juliana 32 op het programma. Een ploeg die maar 3 punten achterstand had op ons en de jacht wilde maken om dit puntenverschil te doen verdwijnen.

Bekijk hier de foto's van de wedstrijd, gemaakt door Marianne Kleinhesselink

Om klokslag 6 minuten over half 3 werd er afgetrapt, waarbij DZSV de bal rustig liet rondgaan en Juliana in eerste instantie niet de indruk wekte dat ze naar voren wilden voetballen. Het was een eerste helft zonder al te veel kansen maar wel met een aantal noemenswaardige momenten. Eerst ontsnapte Chiel Jan door een pass van Niels aan zijn bewakers en schoof de bal richting de tweede paal. De goed spelende keeper van Juliana kon met de punt van zijn schoen de bal verlengen waardoor deze rakelings langs het doel van Juliana verdween. 

Na dit moment besloot de warrig leidende scheidsrechter (voor beide partijen) een duit in het zakje te doen. Raoul kreeg de bal aan de binnenkant van randje 16 breed gelegd en haalde uit, waarop een verdediger van Juliana met gestrekt been en half hoog de bal, maar vooral het been van Raoul blockte. Heel DZSV schreeuwde (voor de eerste maal) om een strafschop, welke niet gegeven werd. Hierna werd er gefloten voor ieder wissewasje, wat het spel absoluut niet ten goede kwam. DZSV was meer bezig met zichzelf en de scheidsrechter en Juliana meer bezig met zichzelf en ons. Echt grote momenten kende de eerste helft niet meer.

In de tweede helft ging Juliana wat hoger druk zetten, toch bleef de Dinxperlose ploeg voetballen. Daarbij bleef vooral de rust in de kopjes en het geloof dat er nog wel kansen zouden komen in de tweede helft. In het eerste gedeelte van de tweede helft waren er opnieuw weinig kansen te noteren, wel zag je aan het spelbeeld dat de blauw-witten meer aandrongen en meer en meer op de helft van de tegenstander kwamen te voetballen. 

Na een aanval over rechts zetten Niels met een behendig steekballetje zijn broertje Max tussen de keeper en de verdediging. Max omspeelde de keeper waarbij hij overduidelijk werd geraakt door keeper of verdediger, en misschien wel beide. Voor de tweede maal schreeuwde het Dinxperlose elftal om een strafschop, voor de tweede maal werd deze niet gegeven. De wedstrijd werd hierop wat grimmiger waarbij de thuisploeg niet vies bleek te zijn van een potje hard werken en een duidelijke over mijn lijk mentaliteit. Juliana leek erdoorheen te zitten en de druk werd groter.

In de 85e minuut was daar hét moment om op voorsprong te komen. Een lange bal van achteruit viel tussen de centrale verdedigers van de rood-witten in, waarop Chiel Jan de bal wilde aannemen. De achterste van de twee verdedigers liet zich verleiden tot (een lichte) duw in de rug van Chiel Jan waarop hij gretig naar het kunstgras ging. De adem van de aanwezigen stokte even en het fluitje klonk. Strafschop. De minst terechte van de 3 momenten en is het discutabel of hij gegeven mocht worden. Rob klaarde het klusje en zette de ploeg tot grote vreugde op 1-0. 

Kort daarna weer een aanval uit het boekje (#6 van het seizoen). Niels kapte naar binnen en legde breed op de ingevallen Coen die de bal met een techniek om van te smullen en uiterst onhoudbaar en de verre hoek veegde. 2-0 en de wedstrijd leek en was beslist. 

Al met al een belangrijke overwinning waarbij getracht werd om te voetballen maar waarbij er ook niet geschroomd werd om het vuile werk op te knappen. Het knokken als team resulteerde in het feit dat Juliana eigenlijk geen uitgespeelde kans kreeg en Harm 1x handelend moest optreden bij een schot van afstand. Dit, in combinatie met het goede voetbal, heeft als resultaat dat er over twee weken de periode gepakt kan worden tegen Mariënberg. De ploeg die we nog kennen uit de nacompetitie van afgelopen seizoen, heeft er 4 op rij gewonnen en lijkt de weg naar boven ingeslagen te zijn. Tot dan!

lees verder

DZSV is de nieuwe koploper in de derde klasse D. De ploeg van Bas van Londen won zaterdag op eigen veld met 3-0 van Sportlust Glanerbrug. De hekkensluiter kon een helft lang partij bieden aan de Dinxperlose formatie. Na rust was het verzet gebroken en liep DZSV simpel uit naar een 3-0 overwinning. Na de wedstrijd bleek dat de naaste concurrenten Quick’20 en Lemele punten hadden verspeeld waardoor DZSV nu bovenaan de ranglijst te vinden is.

Opstelling DZSV: Harm ter Maat; Leon Sticker, Rob Mastebroek, Jordi Bulten, Jordi Sticker; Coen Rougoor, Max Tamboer, Niels Tamboer; Jeffry Simons, Mark te Grotenhuis (Raoul Vinkenvleugel/60), Chieljan Nijman (Dyon Vinkenvleugel/75)

Om iets over half drie floot scheidsrechter de Wit, die de kaarten vanmiddag op zak hield, voor het begin van de wedstrijd. DZSV begon sterk door in de openingsfase meteen een goede kans te creëren. Chieljan Nijman wist de bal echter niet tussen de palen te krijgen. Sportlust Glanerbrug beperkte zich vooral tot tegenhouden en dit lukte de ploeg aardig. Aanvallend gezien wist de Glanerbrug de verdediging van DZSV nauwelijks aan het wankelen te brengen. DZSV wist via een lange bal van Jordi Sticker op Chieljan Nijman nog een kans te creëren maar ditmaal vond Nijman de keeper op z’n weg. Verder viel er nog een discutabel moment te noteren toen Rob Mastebroek naar de grond ging in de vijf meter. Scheidsrechter de Wit vond dat er niets aan de hand was. Ruststand 0-0, DZSV had verreweg het meeste balbezit maar wist in de eerste helft nog niet te overtuigen.

De tweede helft begon een stuk beter. Een aanval over links kwam via meerdere stationnetjes bij Jeffry Simons terecht, hij schoof de bal breed op Coen Rougoor die middels een droge schuiver de thuisploeg op voorsprong zette. Hierna ontstond er hetzelfde beeld als in de eerste helft. DZSV had veelal de bal en Sportlust Glanerbrug probeerde dit te ontregelen. Ook de Glanerbrugse grensrechter deed af en toe een duit in het zakje. Een kwartier voor het einde viel dan toch de bevrijdende 2-0. Wederom een combinatie over links. Ditmaal vuurde Chieljan Nijman op doel, de rebound was een koud kunstje voor Jeffry Simons. Vlak voor tijd was het slotakkoord voor Coen Rougoor. Hij ontsnapte, misschien wel in buitenspelpositie, aan de verdediging van Glanerbrug, . Scheidsrechter de Wit liet de vlaggenist ditmaal staan en Coen Rougoor kon de 3-0 eenvoudig binnenschuiven. Een simpele overwinning voor DZSV.

Aanstaande zaterdag wacht Juliana’32, doorgaans een angstgegner voor DZSV. Wederom een thuiswedstrijd, aanvang 14.30u tot dan!

lees verder

DZSV heeft afgelopen zaterdag goede zaken gedaan. Uit bij koploper Quick’20 uit Oldenzaal won de ploeg van Bas van Londen verdiend met 0-1. De zege was verdiend te noemen, DZSV verzuimde de tweede helft echter om de wedstrijd in het slot te gooien waardoor het tot de laatste minuut spannend bleef. Door deze zege is DZSV koploper Quick’20 tot op 2 punten genaderd en bezet het inmiddels de derde plaats.

Opstelling DZSV: Harm ter Maat; Leon Sticker, Rob Mastebroek, Jordi Bulten, Jordi Sticker; Coen Rougoor (Gijs Baten/85), Max Tamboer, Niels Tamboer; Jeffry Simons (Timo Kleinhesselink/70), Mark te Grotenhuis, Chieljan Nijman (Raoul Vinkenvleugel/60)

De wedstrijd in Oldenzaal begon niet zo aan DZSV zijde. De voorbereiding was al verre van vlekkeloos. Een warming-up op een bijveldje en vervolgens voetballen op een splinternieuw maar wel stroef kunstgrasveld. DZSV moest hier duidelijk aan wennen, het stroeve veld belemmerde het veldspel van de Dinxperloërs. Verder was DZSV slordig aan de bal, veel passes kwamen niet aan en Quick’20 probeerde hiervan te profiteren in de omschakeling. De Oldenzalers konden hier echter ook niet bijster gevaarlijk uit worden. Echte grote kansen vielen er de eerste helft niet te noteren. Beide ploegen schoten nog een keer gevaarlijk voorlangs. De grootste kans was misschien wel een vrije trap voor DZSV op randje zestienmeter nadat Niels Tamboer ten val was gebracht door de aanvoerder van Quick’20, deze moest dit bekopen met een gele kaart. Specialist Mark te Grotenhuis schoot de bal in de handen van de uitstekende keeper van Quick’20. Zo gingen beide ploegen rusten met een 0-0 stand.

In de tweede helft wist DZSV het krachtsverschil wel wat meer te benadrukken. Na een klein uur spelen had het succes. Een kort genomen corner van Jeffry Simons bracht Niels Tamboer in stelling. Deze passeerde zijn directe tegenstander aan de binnenkant en haalde met links uit. De bal verdween in de linker winkelhaak, 0-1. DZSV had hierna een overwicht en gaf achterin nagenoeg niks weg. Het centrale duo, gevormd door Rob Mastebroek en Jordi Bulten, stond als een huis deze middag. De Oldenzaalse verdediging had het beduidend lastiger. Twintig minuten voor tijd moest een verdediger van Quick’20 inrukken omdat hij de doorgebroken Raoul Vinkenvleugel vloerde. DZSV kreeg hierna verschillende kansen om de voorsprong uit te breiden. Quick’20 ging achterin één op één spelen waardoor DZSV meer ruimte kreeg. Kansen waren er voor Niels Tamboer en Raoul Vinkenvleugel, maar zij vonden de keeper van Quick’20 op hun weg. Keeper Harm ter Maat hield z’n doel schoon waardoor DZSV een belangrijke 0-1 overwinning kon bijschrijven.

Aanstaande zaterdag komt hekkensluiter Sportlust Glanerbrug op bezoek in Dinxperlo. Dit wordt waarschijnlijk weer een hele andere wedstrijd waarin de ruimtes heel klein zullen zijn en DZSV zal moeten proberen de tegenstander kapot te spelen. De aftrap op Sportpark ’t Welink vindt zaterdag plaats om 14.30u, tot dan!

lees verder

Windh.eu is een nieuwe website!
Op Windh.eu vind je in één oogopslag alle activiteiten in Aalten, Oost Gelre, Winterswijk, Bocholt en Rhede.

Wir freuen uns, Sie auf unserer neuen Website begrüßen zu dürfen!
Auf Windh.eu finden Sie auf einen Blick zahlreiche Aktivitäten im Raum Bocholt, Rhede, Aalten, Oost Gelre und Winterswijk. Sie hätten gerne, dass Ihre Veranstaltungen und Events nebst Programmkalender auf unserer Webseite präsentiert werden? Dann senden Sie eine E-Mail an: post@windh.eu


Mail ons de agendaitems en persberichten!

Jullie kalender/agenda-item ook graag geplaatst op deze website? Mail dan naar post@windh.eu

Nieuwsbrief | Newsletter
www.facebook.com/windh.eu

Met vriendelijke groet | Mit freundlichen Grußen
Team Windh.eu

lees verder

Eind september / oktober 2015 wordt een tiental grensstenen aan de Keupenstraat in Dinxperlo omhoog gehaald en rechtgezet. De grensstenen worden vervolgens rondom voorzien van bestrating. Het project is een samenwerking tussen de verantwoordelijk instanties in Nederland en Duitsland.

De historische grensstenen aan de Keupenstraat in Dinxperlo staan scheef en zijn grotendeels weggezakt in de grond. Ze zijn hierdoor meestal niet of nauwelijks zichtbaar, wat gevaarlijke situaties voor het verkeer oplevert. Aanwonenden hebben in het verleden de stenen met stokken gemarkeerd, waarna de gemeente Aalten uniforme bermmarkeerpaaltjes heeft geplaatst.

Grensgeschiedenis
De grensstenen hebben een belangrijke erfgoedwaarde. Ze zijn het gevolg van de Conventie van Burlo waar besloten werd de landsgrenzen tussen de huidige provincie Gelderland en het toenmalige bisdom Munster met grensstenen af te bakenen. In 2016 zijn de oudste stenen 250 jaar oud. Mede daarom willen de gemeente Aalten en de stad Bocholt de stenen in ere herstellen. In Dinxperlo/Suderwick zijn al veel projecten uitgevoerd om de grensgeschiedenis beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Het letterlijk weer zichtbaar maken van de grensstenen vormt daar een mooie aanvulling op. Huidige generaties, die de grens niet als zodanig kennen, kunnen zich door het zien van de stenen mogelijk beter voorstellen hoe het leven met een fysieke grens vroeger was.

Proefgraving
De verantwoordelijke instanties voor grensstenen langs de rijksgrens zijn - op grond van een grensverdrag - het Kadaster in Nederland en het Katasteramt van de Kreis Borken. Het beheer en onderhoud van de grensstenen wisselt iedere drie jaar tussen deze instanties. In 2014 heeft het Katasteramt een proefgraving gedaan om vast te stellen of de grensstenen lang genoeg zijn om omhoog te halen. De onderzochte steen bleek zo’n zestig centimeter boven de grond te kunnen uitsteken. Het gedeelte eronder is grover van structuur en duidelijk bedoeld om ondergronds te blijven.

250 Jaar grens
Binnenkort worden de stenen, onder begeleiding van het Katasteramt, door de stad Bocholt omhoog gehaald en rechtgezet. Om te voorkomen dat er opnieuw bermgrassen tegenaan groeien, wordt rondom de stenen een strook van 1 bij 2 meter bestraat. Dit wordt door de gemeente Aalten verzorgd. De bestrating bestaat, net als bij de Weltkugel aan de Anholtseweg en de grensslagboom ter hoogte van de Brüggenhütte, uit zowel Nederlandse waaltjes als Duitse keitjes. Een nieuw informatiepaneel nabij het Hahnenpättken geeft tekst en uitleg over de grensgeschiedenis en de verschillende verschijningsvormen van grensstenen. Dit paneel wordt in 2016 in het kader van het project ‘250 jaar grens’ onthuld.

lees verder

Bocholt. Die Verlosung vor dem Historischen Rathaus ist auch in diesem Jahr von den Besuchern wieder sehr gut angenommen worden. „Bei sehr schönem Spätsommerwetter wurden den ganzen Sonntagnachmittag mehrere tausend Lose verkauft, Warengutscheine im Wert von über 7.000 Euro und viele, viele Trostpreise herausgegeben“, resümiert Stadtmarketing-Mitarbeiterin Gisela Bollmann.
Der Reinerlös aus der Bokeltsen-Treff-Verlosung kommt wie in den vergangenen Jahren einem guten Zweck zugute. So konnte Stadtmarketing-Geschäftsführer Ludger Dieckhues einen Scheck über 1.000 Euro an den Rotary Club Bocholt übergeben. Wolfgang Matenaer (Präsident Rotary Club Bocholt) und Hans-Dieter Kohnen (Past-Präsident Rotary Club Bocholt) nahmen den Scheck am gestrigen Montag in Empfang.
Die Gelder werden eingesetzt für das Projekt „Sprache verbindet“, das der Rotary Club Bocholt seit einigen Jahren in Bocholt durchführt. Dieses Projekt hat zum Ziel, Kindern, die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, zu helfen. Von pädagogischen Fachkräften ausgebildete Oberstufenschüler (vom St.-Josef-Gymnasium) gehen in die Familien und vermitteln 4- bis 6-jährigen Kindern auf spielerische Weise die deutsche Sprache. Denn wir wissen: Sprache ist Voraussetzung für Bildung, Erfolg im Beruf und Teilhabe in unserer Gesellschaft. Und dieses Thema ist aktueller denn je, wie wir zurzeit jeden Tag in den Nachrichten und auch in Bocholt sehen. Jeder Scout (Oberstufenschüler) wird durch einen Rotarier betreut und beide besuchen anfangs und auch zwischendurch zusammen die Familien. Neben der so wichtigen Sprachvermittlung wird auch ganz bewusst die familiäre Ebene gesucht. Zurzeit werden ca. 25 Kinder in 25 Familien gefördert und Rotary möchte auch angesichts der Entwicklung der Flüchtlingssituation dieses Projekt ausbauen.

„Sofern uns die Gelder zur Verfügung stehen, geben wir gerne eine Spende für einen guten Zweck“, so Ludger Dieckhues, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt.

lees verder

Gezond eten en bewegen aantrekkelijk maken voor de jeugd.
Dat is de ambitieuze doelstelling waar de acht Achterhoekse gemeenten, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Caransscoop en de Gelderse Sport Federatie het afgelopen jaar samen aan hebben gewerkt. Wat is er ondertussen gebeurd?

50 scholen actief aan de slag met bewegen en gezond eten
In het najaar van 2014 is de aftrap gegeven van Achterhoek in Beweging middels een Ballon Battle. Ruim 1500 leerlingen hebben zich hiervoor in het zweet gewerkt.

Het aantal basisscholen dat actief met het thema gezonde leefstijl aan de slag gaat groeit inmiddels naar ruim boven de 50. Hiervan zijn bijna 40 basisscholen gestart of starten binnenkort met Beweegwijs, Leefwijs of GKGK. Stuk voor stuk interventies die hun effect al hebben bewezen als het gaat om het stimuleren van bewegen en gezond eten. Ook ouders worden bij deze interventies betrokken, bijvoorbeeld in de afspraken die worden gemaakt over voeding. Zo is onder meer op de Loo school in Zelhem het traditionele ‘tien-uurtje’ vervangen door een ‘fruithap’, op initiatief van de leerlingen zelf. Op steeds meer scholen wordt ook de samenwerking met sportverenigingen en buitenschoolse opvang versterkt. Veelal met ondersteuning van een buurtsportcoach. En kan een middag buitenschoolse opvang ook uitmonden in een sporttoernooi.

Andere scholen zijn gestart met Smaaklessen, waarbij kinderen op een leuke manier meer leren over gezonde voeding. Ook zijn er verschillende gastlessen gegeven over voeding en bewegen door de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG). Meerdere scholen hebben de Koningsspelen eind april aangegrepen om naast bewegen, ook voeding een plek te geven. In de gemeente Bronckhorst werd bijvoorbeeld fruit uitgedeeld, gesponsord door een lokale supermarkt.

Van losse activiteiten tot meerjarig beleid
Steeds meer scholen in de Achterhoek willen aandacht voor gezonde voeding en bewegen verankeren in hun beleid. Hierbij ontvangen ze ondersteuning van een gezonde school adviseur. Zo hebben 5 scholen een gezonde school-vignet behaald. Een tiental scholen is van plan om het vignet komend schooljaar aan te vragen. Dat betekent structureel en integraal aandacht voor een gezonde leefstijl.

VO wordt uitgedaagd middels Obstakel run
Komend schooljaar zal ook het voortgezet onderwijs betrokken worden. Opnieuw op een ludieke manier; scholen kunnen zich opgeven voor een Obstakel run. De Gelderse Sport Federatie organiseert de run samen met de lokale survivalverenigingen en GGD NOG. Zo kan een gewone gymles uitmonden in een spannende ‘run’ over obstakels in en om de school heen. Uiteraard wordt er naast bewegen aandacht besteed aan een gezonde leefstijl.

Kortom:
Achterhoek in Beweging: gezonde jeugd versterkt bestaande initiatieven gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. En zet nieuwe activiteiten op met als belangrijkste doel: gezond eten en bewegen makkelijk en aantrekkelijk maken voor de kinderen en jongeren in de Achterhoek. Een uitdaging waar iedereen aan mee kan doen en waarbij we steeds meer partijen willen betrekken: ouders, scholen, sportverenigingen en allerlei overige organisaties die met kinderen en jongeren werken.  Op naar het tweede jaar!

www.achterhoekinbeweging.nl

lees verder

Het nieuwe boek WALNOOT+ van Anne Oosterbaan, beschrijft de veelzijdigheid van de walnoot. Het vruchtvlees, het hout, de wortel, de bast, het blad, de bolster, de schaaldelen, de tussenschotjes…..alle onderdelen kunnen worden benut.

Het is dus de moeite waard meer walnoten aan te planten. Hiervoor zijn meer dan zeventig verschillende rassen beschikbaar. Voor een goede notenproductie is het belangrijk dat ze laat bloeien om niet te bevriezen door late voorjaarsnachtvorst, en dat ze weinig gevoelig zijn voor ziekten. Omdat de notenproductie pas na een aantal jaren goed op gang komt is het handig om tussen de notenbomen eerst een ander gewas te telen en/of dieren te houden. Hiervan worden in dit boek voorbeelden beschreven.

Tenslotte wordt ingegaan op de kosten en opbrengsten van een notenbeplanting.

Het boek is te bestellen door 24 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op bankrekening NL 13 INGB 0003 1130 01 t.n.v. A. Oosterbaan en uw adresgegevens te sturen naar 

lees verder

Vouchersysteem voor Huishoudelijke Hulp Toelage in gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

Voor inwoners die als gevolg van een hoge eigen bijdrage afzien van hulp in het huishouden is een tijdelijke regeling in het leven geroepen door het ministerie van VWS: de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Inwoners die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen tegen een aantrekkelijk tarief professionele hulp in het huishouden inkopen. Op deze wijze wordt geprobeerd de werkgelegenheid bij thuishulporganisaties te behouden. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben besloten in de uitvoering van de HHT samen te werken. Zij maken daarbij gebruik van een digitaal systeem waarmee inwoners zogenoemde ‘Diensten-vouchers’ kunnen kopen. Een Dienstenvoucher staat gelijk aan één uur huishoudelijke hulp.

Tijdelijke regeling
Gemeenten krijgen in 2015 en 2016 extra budget voor een HHT-regeling. De gemeenten bepalen zelf hoe zij de regeling inzetten en wie ervoor in aanmerking komen. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk – die al met elkaar samenwerken binnen de Wmo en de Jeugdhulp – hebben besloten de uitvoering van de HHT-regeling gezamenlijk op te pakken. Over het bieden van de huishoudelijke hulp bij inwoners zijn afspraken gemaakt met de eerder gecontracteerde partijen voor de maatwerk-voorziening Huishoudelijke Hulp 1 en Huishoudelijke Hulp 2.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de HHT in de gemeenten Aalten, Oost Gelre of Winterswijk moeten inwoners aan één van deze voorwaarden voldoen:

-  de inwoner komt op grond van beperkingen wel in aanmerking voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp 1 of 2, maar ziet daar door de hoge eigen bijdrage van af;

-  de inwoner is na een herindicatie in 2015 de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp 1 of 2 kwijtgeraakt.

In de gemeenten Aalten en Winterswijk kunnen ook mantelzorgers die geregistreerd staan bij VIT-hulp bij mantelzorg een beroep doen op de regeling om hen te ontlasten bij het uitvoeren van hun mantelzorgtaken.

Wat kost HHT voor inwoners?
Inwoners van Winterswijk kunnen maximaal drie uur huishoudelijke hulp per week inkopen. Inwoners van Aalten en Oost Gelre maximaal twee uur per week. Zij betalen hiervoor € 9,50 per uur. De gemeente vult dit aan met € 12,50 per uur. Het tarief voor 2016 wordt later dit jaar vastgesteld. Inwoners betalen voor HHT geen eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hoe werkt het?
HHT wordt geregeld via Dienstenvouchers. Deze vouchers (1 voucher = 1 uur Huishoudelijke Hulp) worden via een speciaal hiervoor ingericht online systeem aangeboden en afgerekend. Om Dienstenvouchers te kunnen kopen, is registratie noodzakelijk. Inwoners kunnen zich hiervoor melden bij het zorg- of Wmo-loket in hun gemeente.

lees verder

Net als twee weken geleden heeft DZSV een nare bijsmaak overgehouden aan een uitwedstrijd. In en tegen Kloosterhaar werd het 2-0 voor de gastheren. DZSV leek de touwtjes helemaal in handen te hebben, in de laatste twintig minuten ging het echter helemaal mis. Zo is DZSV niet goed aan de competitie begonnen met slechts vier punten uit drie wedstrijden.

Net als in de voorgaande competitiewedstrijden was DZSV ook tegen Kloosterhaar de beter voetballende ploeg. Het vergat echter het veldoverwicht ook in de score uit te drukken. Zonder echt grootst te spelen dicteerde de ploeg uit Dinxperlo het spel. Achterin werd er de eerste helft nagenoeg niks weggegeven. Op slag van rust kreeg DZSV een enorme kans om op een 0-1 voorsprong te komen. Chieljan Nijman kwam oog in oog met de doelman van Kloosterhaar maar hij verzuimde de openingstreffer op het scorebord te zetten. Voor de rest wist ook DZSV weinig uitgespeelde kansen voor het doel van Kloosterhaar te creëren. Het bleef bij die ene kans aangevuld met enkele schoten vanuit de tweede lijn.

In de tweede helft werd het er niet beter op aan Dinxperlose zijde. De ploeg van Bas van Londen wist in de tweede helft geen enkele uitgespeelde kans meer te creëren. DZSV miste gewoonweg creativiteit om de verdediging van Kloosterhaar aan het wankelen te brengen. In de 70ste minuut kreeg de ploeg uit Dinxperlo de deksel op de neus. Ongelukkig verdedigen in de eigen zestien meter leidde uiteindelijk tot de openingstreffer voor Kloosterhaar. Vanaf dat moment liep DZSV achter de feiten aan. Door wat extra manschappen vooruit te sturen werd er getracht de gelijkmaker op het bord te zetten. Dit gebeurde echter niet, het was Kloosterhaar dat op 2-0 kwam luttele minuten voor tijd. In de omschakeling kwam een aanvaller oog in oog met Harm ter Maat, hij faalde niet en zorgde hiermee voor het slotakkoord. Wederom een teleurstellende uitwedstrijd voor DZSV. Zaterdag tegen RKSV zal de rug weer moeten worden gerecht. DZSV-RKSV, 14.30u tot dan!

lees verder

Bakkerij vaags trakteert volop. Maar liefst 6 winnaars zijn er al bekend van de SPELT actie.
De laatste week gaat volgende week in. U maakt nu nog steeds kans op de laatste 6 fietskratten, gevuld met SPELT producten. Bij aankoop van 3 verschillende speltproducten, ontvangt u de 4e GRATIS. Bij inlevering van de deelname bon, worden 3 winnaars getrokken.
Dus doe deze week en volgende week nog mee.
Volgende maand hebben we herfstweken met leuke aanbiedingen.

bakkerijvaags.nl

 

lees verder

Waar vorige week nog teleurstelling heerste na het gelijke spel in Enschede, is er nu de blijdschap na de winst op Zelos. In een soms harde wedstrijd werd het 2-0 voor DZSV.

Opstelling DZSV: Harm ter Maat, Leon Sticker (Ivan Koekkoek/45), Rob Mastebroek, Niels Tamboer, Jordi Sticker(Dyon Vinkenvleugel/40), Michel Luijmes, Gijs Baten, Max Tamboer, Chieljan Nijman, Mark te Grotenhuis(Raoul Vinkenvleugel/70), Jeffrey Simons.

Bekijk hier meer foto's van de wedstrijd!

DZSV begon goed aan de wedstrijd, met meer balbezit en overwicht werd geprobeerd om een gaatje te vinden in de verdediging van Zelos. Al in het eerste deel van de wedstrijd ging het er soms al fel aan toe. Wat (lichte) overtredingen van Zelos die niet werden gezien of bestraft door de scheidsrechter leed bij Chieljan Nijman tot wat irritaties waarna hij na een diepe bal hard doorliep op de keeper. Dit koste hem terecht een gele kaart. Ook Leon Sticker zou in de eerste helft nog op het wedstrijdformulier komen, na een handige actie van de linksbuiten van Zelos was eerstgenoemde te laat met zijn tackle en moest dit bekopen met een gele kaart. De gehele eerste helft waren er her en der wat venijnige en harde duels wat leed tot wat kleine opstootjes op het veld. DZSV was de eerste helft de bovenliggende partij maar kon dat overwicht niet omzetten in doelpunten. Op wat kleine mogelijkheden na werden ze niet echt gevaarlijk voor het Zelhemse doel. Ook Zelos kreeg via de linksbuiten 2 schietkansen maar beide schoten werden ruim gemist. Vlak voor rust moest Jordi Sticker noodgedwongen gewisseld worden omdat hij in een duel dusdanig hard voor zijn hoofd was geraakt dat hij niet helemaal meer helder was. Hij werd vervangen door Dyon Vinkenvleugel.

 Na rust was het wedstrijdbeeld niet veel anders. Een met vlagen harde wedstrijd werd nog steeds gedomineerd door DZSV. Na nog wat mogelijkheden over en weer was het in de 62e minuut dan toch raak. Na lang balbezit werd Max Tamboer ingespeeld aan de linkerkant van het veld, met wat snel voetenwerk en een goede versnelling bereikte hij de16 meter van Zelos. Hij behield goed het overzicht en zag Jeffrey Simons vrij staan, na het goed afleggen van Max kon hij de bal droog tegen de touwen schieten.

Zelos moest nu wat meer komen om een gelijkmaker te forceren. Dit gaf DZSV meer ruimte voorin en daar werd na 10 minuten dankbaar gebruik van gemaakt. Na een weergaloze actie van Jeffrey Simons via wederom de linkerkant behield ook hij perfect het overzicht en zag Gijs Baten vrij staan op de rand van de 16. Met een hard en geplaatst schot werd het 2-0.

Hierna werd het spel er niet beter op. Zelos moest maar kon niet echt en DZSV speelde het slim.

Na wat overtredingen van Zelos was bij Raoul Vinkenvleugel echter het lontje op, aan de zijkant van het veld gaf hij de verdediger van Zelos een tikje nadat laatstgenoemde de bal niet terug wilde geven. Hierdoor speelde DZSV de wedstrijd uit met 10 man maar ook toen werd Zelos niet meer gevaarlijk. Op een goed schot van wederom de linksbuiten na, maar die werd goed gepareerd door Harm ter Maat.

Al met al een goede overwinning van DZSV dat hiermee de zure smaak van vorige week een beetje wegspoelt. Aankomende zaterdag spelen we uit tegen Kloosterhaar, hier gaan we uiteraard proberen om weer drie punten mee te nemen naar Dinxperlo.

lees verder

Het laatste applaus heeft geklonken. De laatste salto is van de steiger gesprongen, de laatste acrobatische torens zijn gebouwd, de showpakjes zijn opgeborgen. In 2001 is leider Hans Neerhof begonnen met verschillende ideeën rondom showteam ‘Turncreater’ van gymnastiekvereniging Represta uit Dinxperlo. Wat begon met wat ideeën, is uitgegroeid tot een groep dat de afgelopen 14 jaar heel wat uren samen heeft getraind, spectaculaire optredens heeft laten zien en vele visitekaartjes heeft achter gelaten.  De afgelopen 14 jaar zijn er leden gekomen en weer gegaan, er is samen gehuild, samen gelachen en vertrouwensrelaties zijn opgebouwd.  Showteam Turncreater was nooit succesvol geweest zonder creatief leider Hans Neerhof, maar ook niet zonder de leden met hun creativiteit en inbreng. Stoppen op het hoogtepunt, is de gedachte achter het opheffen van dit team. De afgelopen tijd werden de optredens wat minder. De meiden worden steeds ouder en krijgen andere verplichtingen. Daarnaast speelde de angst dat de motivatie zou afzakken ook een rol. De keuze sloeg in bij zowel het managementteam als de leden en de ouders, maar zij kunnen zich echter wel vinden in de beslissing en hebben met deze gedachte nog een mooi laatste optreden en afsluitingsweekend gehad. Onze dank is groot voor hen die ons altijd hebben gesteund.  Alle sponsoren en ‘vrienden’ van showteam Turncreater voor hun financiële steun. Speciale dank aan Liedie Freriks, Gunther Freriks, Christa Grevers en Hans ter Beek voor hun inzet, zonder jullie was Turncreater niet geworden waar het nu is gestopt. Kortom, we willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij Showteam Turncreater.

lees verder